Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =

„Ballady i romanse słowem i obrazem malowane”

Rok 2022 ogłoszony został przez Sejm Rokiem Polskiego Romantyzmu, bowiem 200 lat temu w czerwcu 1822 roku opublikowano pierwszy tom „Poezji” Adama Mickiewicza, zbiór w którym określono program romantyków.
„Ballady i romanse” wprowadzały do oświeceniowego racjonalizmu pierwiastek metafizyczny, akcentowały znaczenie emocji i duchowości w procesie poznania świata. Ballada „Romantyczność” – literacki manifest romantyzmu – jest zapowiedzią nowych tematów, nowych treści i nowej formy, które są obecne w kulturze do dziś.

Obchody jubileuszu polskiego romantyzmu zostały objęte patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w wielu placówkach kultury w kraju dołożono wszelkich starań, aby przełomowy tom „Poezji” promować, omawiać historię jego publikacji, a nade wszystko przypomnieć czytelnikom utwory wchodzące w jego skład.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi włączyła się w inicjatywę opracowując projekt „Ballady  i romanse słowem i obrazem malowane”. Jego celem była promocja „Poezji” Adama Mickiewicza, a także twórcze uczestnictwo w święcie polskiego romantyzmu. W ramach projektu zaproponowano czytelnikom trzy konkursy: literacki, recytatorski i fotograficzny.

Poniższa wystawa prezentuje impresje wizualne na temat wybranych przez uczestników konkursu utworów z jubileuszowego tomiku i przekazane do Biblioteki w ramach konkursu „Romantyczność w Photoshopie”. Zgodnie z regulaminem, zadaniem konkursowym było stworzenie cyklu fotografii – ilustracji, które zdaniem twórcy najtrafniej oddają nastrój, klimat i treść dzieł Adama Mickiewicza. Sposób fotograficznych interpretacji „Ballad i romansów” jest bardzo zróżnicowany, autorzy w cyklach fotografii akcentują przeróżne konteksty utworów. Można jednak dla wszystkich prac wyodrębnić wspólny mianownik, którym jest – typowe dla romantyzmu – silne nacechowanie emocjonalne.

Gratulujemy laureatom konkursu, wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie i udział w nim, a Państwa zachęcamy do obejrzenia wystawy.

Wystawa wirtualna dostępna jest na stronie:
http://www2.wbp.lodz.pl/pliki/wystawy/2022-romantycznosc/


Wszelkich informacji o wystawie udzielają: Aneta Powalska-Pietrzak i Ewa Mec z Działu Informacji Naukowej (tel. 42 663 03 38 / informacja@wbp.lodz.pl).
  • do 31-12-2022

Kategoria

Sztuka

Adres

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź

Kontakt

http://www.wbp.lodz.pl/
tel.: 42 663-03-00
email: kontakt@wbp.lodz.pl