Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

„Moja Przygoda w Muzeum” – konkurs

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w XLIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.
Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:

# Zapoznać się z regulaminem konkursu (do pobrania poniżej)
# wypełnić formularz dla rodzica uczestnika https://forms.gle/JscZBhmVLW8rdMDo8
# wypełnić formularz dla opiekuna plastycznego uczestnika https://forms.gle/44EQxxcMBmGSPcsj6


Konkurs ma charakter otwarty.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Każdy z uczestników może stworzyć dowolną ilość prac w wybranej przez siebie technice/technikach w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film).

Praca powinna być związana ze zbiorami określonego muzeum lub galerii takich jak: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Ponadto praca musi być związana tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji . Wykluczone są natomiast muzea martyrologiczne.

Techniczne wymogi prac:
1) prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),
2) formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm,
3) grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1,
4) multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4).

Harmonogram
1) Prace należy przesłać do 30 czerwca 2022 r. na adres Organizatora z dopiskiem „Dział Edukacji”.
2) Obrady Jury i wyłonienie Laureatów – do 31 lipca 2022 r.
3) Wystawa pokonkursowa – wrzesień – październik 2022 r.
4) Gala wręczenia nagród i uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej – połowa września 2022 r.


Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem (do pobrania poniżej) oraz wzięcia udziału w Konkursie.

Do pobrania

Regulamin-MPM-2022 (Pobrań: 12)