Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

Nabór: Konwersja cyfrowa domów kultury

16 kwietnia Narodowe Centrum Kultury uruchomiło nabór do konkursu grantowego w ramach projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury. Celem  przedsięwzięcia jest wyposażenie ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnych społeczności.
Budżet konkursu przekracza 31 mln zł.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt na charakter konkursowy i składa się z dwóch komponentów:

1. kompleksowego programu szkoleniowego i wsparcia tutorów cyfrowych, które obejmą wszystkie samorządowe instytucje kultury zakwalifikowane do udziału w Konwersji cyfrowej DK,

2. indywidualnych grantów dla poszczególnych instytucji, przeznaczonych na:
  • zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line (audio-video, nagłośnieniowego);
  • zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych / sal AR (projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie), do realizacji streamingów on-line, realizacji TV i innych działań multimedialnych (np. wyświetlanie wizualizacji, mapping itp.), studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych;
  • zakup oprogramowania i licencji;
  • pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: zakup sprzętu (pętle indukcyjne itp.), przygotowanie ścieżek edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, filmów w PJM/SJM/SKOGN, udostępnienie stron www / aplikacji.
  • dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań, o ile nie zostaną one uwzględnione w obligatoryjnym programie szkoleniowym, za którego organizację odpowiada Narodowe Centrum Kultury (pkt. 1).
Atutem konkursu grantowego jest brak wymogu wkładu własnego! Zgłaszane projekty mogą być finansowane w 100% ze środków grantowych!

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury:

1. domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2. biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Projekty grantowe mogą być realizowane od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Nabór wniosków trwa do 10 maja 2021 roku.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w wiedzę i kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury w zakładce Dotacje.