Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

#Patroni2022_ łódzkiepamięta - koncerty

Trwa projekt realizowany w ramach „Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami patronów roku 2022”. Przed nami dwa koncerty Sutari w Miejskim Domu Kultury w Opocznie i Lunaria/MEŁł/O!statki w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kruszewiec-Kolonia. Zapraszamy!
Poniżej fotorelacja z minionych koncertów oraz plakat promujący wydarzenie.

W ramach projektu zaplanowano koncerty w wojewódzkim łódzkim:
14.10.2022, godz. 19:00 - Sutari, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 
27.10.2022, godz. 19:00 - Sutari, Łódzki Dom Kultury
04.11.2022, godz. 19:00 - Radical Patriotic Arkestra - Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
05.11.2022, godz. 18:00 - Radical Patriotic Arkestra - Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli
09.11.2022, godz. 18:00 - Sutari - Miejski Dom Kultury w Opocznie
26.11.2022, godz. 18:00 - Lunaria/MEŁł/O!statki - Świetlica Wiejska, Kruszewiec-Kolonia


na wszystkie koncerty wstęp wolny

Jak każdego roku, Sejm RP specjalną uchwałą zdecydował o uhonorowaniu wybitnych postaci historycznych, których twórczość, dorobek lub działalność miały szczególną wartość dla polskiej historii, narodowej pamięci i tożsamości. Łódzki Dom Kultury przygotował z tej okazji projekt, który w sposób niebanalny i nieoczywisty nawiązuje do postaci Józefa Wybickiego i Marii Konopnickiej.

W maju 2022 r. przypadła 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki. „Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze” – głosi treść sejmowej uchwały.

Józef Wybicki, autor polskiego hymnu narodowego, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z inicjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnik prac nad wdrożeniem Konstytucji 3 Maja, współorganizator Insurekcji Kościuszkowskiej, zmarł 200 lat temu, w marcu 1822 r. W tym roku obchodzimy też 275. rocznicę jego urodzin oraz 225-lecie powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która w dwudziestoleciu międzywojennym stała się naszym hymnem narodowym – „Mazurkiem Dąbrowskiego”.

Oryginalność naszego przedsięwzięcia polega na odniesieniu się w formie muzycznej do twórczości autora słów hymnu oraz do społecznego zaangażowania przedstawicielki polskiego pozytywizmu. Muzyczna opowieść zaproponowana przez zaproszone zespoły staje się interesującym komentarzem do współczesności, przechodząc od historii do rzeczywistości dziejącej się tu i teraz.

Czego możemy się spodziewać?
Pojawią się pytania o różne interpretacje takich pojęć jak patriotyzm, wielokulturowość, emancypacja, dziedzictwo czy percepcja własnego dorobku kulturalnego. Podczas koncertów zabrzmi muzyka inspirowana przede wszystkim bogatą polską tradycją. Zaproszone do udziału w projekcie zespoły nie ograniczają się bowiem do jednego muzycznego porządku – zaprezentują zatem melodie ludowe w formie in crudo, ale i w nieoczywistych wariantach ekspe-rymentalnych, awangardowych i nawiązujących do muzyki współczesnej, wykorzystujących jazzowe improwizacje i struktury wzbogacone o elektroniczną warstwę „field recordingu”.

Przecież „muzyka jest nieskończona”, a głębię i bogactwo polskiej tradycji, reprezentowanej przez osoby naszych Patronów, można wyrazić w oryginalnej, ekspresyjnej formie, kierując się ku żywej, spontanicznej kompozycji muzycznej, sięgającej jednak do historii i wspaniałej polskiej tradycji. Inspiracją będzie tu tak bliski nam mazurek czy muzyka ludowa, zarówno przetransponowana, jak i w formie reprezentującej najbardziej źródłowe brzmienia i wykonania.
W ten sposób muzyka staje się pomostem łączącym przeszłość z teraźniejszością, tradycję z nowoczesnością. Jednocześnie nie traci tego, co w tym przekazie głębokie, istotne i ponadczasowe, co nadaje sens naszej współczesnej tożsamości. Pozwala ją lepiej zidentyfikować i zrozumieć, rozszerzając jej przyszłe ramy znaczeniowe. Postaci Patronów – Józefa Wybickiego i Marii Konopnickiej, ich genialna twórczość, szeroka i wszechstronna działalność, stano-wią doskonałą kanwę dla naszej muzycznej opowieści.


Partnerzy projektu: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Urząd Miasta Opoczno.


Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami patronów roku 2022.