Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =

Wakacyjna AktywAKCJA - program grantowy!

Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Do zdobycia wsparcie finansowe na organizację wypoczynku dla dzieci! Wnioski o grant można składać do 21 czerwca br.
Celami szczegółowymi programu są:
  • promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
  • wsparcie lokalnych społeczności i instytucji;
  • walka ze skutkami epidemii i lockdownu negatywnie wpływającymi na aktywność dzieci i młodzieży;
  • wparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych
Do składania wnosków zaproszone są szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r. Kluczowe jest, aby młodzi uczestnicy mogli wziąć udział w organizowanych aktywnościach bezpłatnie.

Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000 zł brutto.

Wnioski o grant można składać do 21 czerwca, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie programu załączonym poniżej.