Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury zgodna z RODO – praktyczne aspekty - webinarium (ODWOŁANE)

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad ochrony danych osobowych według stanu prawnego po wejściu w życie RODO z uwzględnieniem doświadczeń z okresu 2,5 roku obowiązywania nowych regulacji. W części ogólnej wyjaśnimy czym są dane osobowe oraz omówimy zasady ochrony danych osobowych. W dalszej kolejności zostaną omówione obowiązki administratora, w szczególności w zakresie obowiązku informacyjnego (omówienie przykładowej klauzuli informacyjnej) czy reagowania na zgłoszenia osób, których dane są przetwarzane. Omówione zostaną także podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, w tym przykładowe klauzule zgody, środki bezpieczeństwa wymagane przy przetwarzaniu danych osobowych oraz aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem instytucji kultury w zakresie ochrony danych osobowych.


Plan szkolenia:

10.00-10.10 Rozgrzewka techniczna, przywitanie uczestników.
10.10-11.00 Czym są dane osobowe? Dane zwykłe i dane wrażliwe. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.
11.00-11.45 Obowiązki administratora. Omówienie obowiązku informacyjnego i przykładowych klauzul informacyjnych. Prawa osób, których dane są przetwarzane. Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych.
11.45-12.00 Przerwa
12.00-13.30 Zawieranie umów o powierzeniu przetwarzania danych. Prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, upoważnienia, rejestry przetwarzania i rejestr czynności przetwarzania). Omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, w tym omówienie przykładowych klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych.
13.00-13.45 Przerwa
13.45-15.00 Aspekty praktyczne w kontekście instytucji kultury. Identyfikacja czynności przetwarzania. Omówienie podstaw przetwarzania danych w przypadku organizacji wydarzeń, rezerwacji, newslettera, prowadzenie sprzedaży w sklepie internetowym. Omówienie korzystania z wizerunku jako danych osobowych.


Informacje organizacyjne:

Aby, wziąć udział w webinarium należy:
• zapoznać się z Regulaminem Szkoleń (link: regulamin)
• posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do sieci internetowej, wyposażonego w głośniki lub możliwość podpięcia słuchawek,
• posiadać system Windows 7 lub nowszy / Mac OS wersja 10.13 lub nowszy / Android/ iOS.
• posiadać przeglądarkę Microsoft Edge / Mozilla Firefox 75 lub wyższy / Google Chrome
• wejść o określonej godzinie do „wirtualnego pokoju”, którego adres Uczestnik otrzyma przed spotkaniem w wiadomości e-mail od Organizatora.

Szkolenia będzie realizowane  z wykorzystaniem platformy Zoom.

Liczba uczestników – 30 osób

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2021 roku (link: formularz zgłoszeniowy).

O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu otrzymają informację zwrotną od organizatora najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2021 roku.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

150 zł netto – dla instytucji finansowanych ze środków publicznych (link: oświadczenie do wypełnienia)

184,50 zł brutto - dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane zaświadczeniem sygnowanym przez Łódzki Dom Kultury.

Prowadzący:

Wojciech Krawiec

Wojciech Krawiec: Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego. W 2013 roku ukończył aplikację adwokacją i został wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Od 2018 roku jest wspólnikiem w kancelarii Lassota Krawiec sp.j. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy, własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym ochronie danych osobowych. W ramach swoich specjalizacji prowadzi szkolenia, zarówno skierowane do prawników, jaki i do osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z danej dziedziny prawa w ramach funkcjonowania instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w różnych podmiotach, w tym w instytucjach kultury.

2021-04-08 godz. 10:00

Czas trwania: 5 h

Cena: 150 zł netto (184,50 zł brutto)

Miejsce: online

Zapisz się:

tel. 797 326 219