Poznaj swoich odbiorców, czyli kilka słów o diagnozie lokalnej - webinarium

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na przedstawieniu najważniejszych elementów przeprowadzenia diagnozy lokalnej, szczególnie w jakim celu należy ją realizować, jak zmierzyć siły na zamiary i potrzeby. Szkolenie obejmie omówienie podstaw badań społecznych, z uwzględnieniem omówienia możliwych narzędzi do diagnozowania i wniosków, jakie można wysnuwać z zebranego materiału. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną przykłady wplatania elementów diagnozy do codziennego funkcjonowania instytucji kultury czy realizowanych projektów ora przykłady diagnoz, które były przyjemne i przydatne zarówno dla uczestników i organizatorów.

Plan szkolenia:
10.00-11.00 Wprowadzenie, przedstawienie planu szkolenia. Założenia diagnozy lokalnej - na co zwracać uwagę? Do jakich działań jest ona niezbędna
11.00-11.15 Przerwa
11.15-13.15 Różnorodne metody prowadzenia diagnozy. Przykłady analizy danych - na co zwracać uwagę, kiedy i jak poważnej analizy potrzebujemy?
13.15-13.30 Przerwa
13.30-14.30 Wykorzystanie własnych zasobów w prowadzeniu diagnozy. Dyskusje w oparciu o case study, własne doświadczenia. Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowania i zakończenie spotkania


Informacje organizacyjne:

Aby, wziąć udział w webinarium należy:

Szkolenia będzie realizowane  z wykorzystaniem platformy Zoom.

Liczba uczestników – 30 osób

Na zgłoszenia czekamy do 9 czerwca 2021 roku (formularz zgłoszeniowy - kliknij).

O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu otrzymają informację zwrotną od organizatora najpóźniej do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

150 zł netto – dla instytucji finansowanych ze środków publicznych (link: oświadczenie do wypełnienia)

184,50 zł brutto - dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane zaświadczeniem sygnowanym przez Łódzki Dom Kultury.

Prowadzący:

Anna Czyżewska, Martyna Studzińska

Anna Czyżewska - magister etnologii, ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Ukończyła także Laboratorium Edukacyjne przy OBTA UW, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i Szkolę Procesu Grupowego. Managerka kultury. Przez 10 lat kierowała Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Współtworzyła niezależne centrum kultury Pracownia Duży Pokój. Obecnie Prezeska Zarządu Federacji Mazowia, największej w woj. mazowieckim federacji organizacji pozarządowych. Od 2012 pracuje jako trenerka. W tym czasie przeprowadziła ponad 700 godzin szkoleniowych i warsztatowych. Współpracowała m.in. z Narodowym Centrum Kultury, prowadząc szkolenia w programach m.in. "Kadry Kultury", "Staże w instytucjach kultury" oraz "Zaproś nas do siebie", Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Biurem Programu Niepodległa, Stowarzyszeniem "Pracownia Etnograficzna", Federacją Mazowia oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Prowadzi szkolenia m.in. dotyczące planowania projektów i pisania wniosków. Członkini zespołu programu Bardzo Młoda Kultura, realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu. Współpracowniczka przy programie BMK w woj. łódzkim, podlaskim oraz podkarpackim.

Martyna Studzińska – trenerka, ewaluatorka, animatorka społeczna. Przepracowała wiele godzin na sali szkoleniowej, m.in. prowadziła szkolenia dla kadry domów kultury w ramach programu “Zaproś nas do siebie”, które dotyczyły kompleksowego wsparcia zespołów pracujących w domach kultury w poprawie komunikacji wewnętrznej, delegowania zadań, budowania zespołów. Posiada bogate doświadczenie w działaniach w obszarze edukacji, szczególnie aktywizacji nauczycieli. Stale współpracuje z nauczycielami w ramach Stowarzyszenia “Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, w którym działa od 2014 roku i prowadzi spotkania dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, tworzy nowe programy, szczególnie budujące więzi międzypokoleniowe i działania wolontarystyczne. Posiada doświadczenie w prowadzenie szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w ramach pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych (2010-2014), m.in. budowanie aktywnych postaw nauczycieli, przybliżanie zasad nauczania wynikających z podstawy programowej. Przeprowadziła szereg szkoleń aktywizujących nauczycieli w ramach programu “Szkoła Myślenia” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (2007-2010).

2021-06-16 godz. 10:00

Czas trwania: 4,5h

Cena: 150 zł netto/ 184,50 zł brutto

Miejsce: on-line

Zapisz się:

tel. 797 326 219