Rola lidera w budowaniu zespołu instytucji kultury - webinarium

"Na szefa wybiera Cię zarząd, na lidera serca i umysły ludzi." John Adair

Bycie liderem/liderką może być wyzwaniem. Chcąc być dobrym w tej roli dajemy przykład swoją postawą, wyznaczamy cele i angażujemy talenty zgromadzone we współpracownikach. Praca w świecie nieustannych zmian wymaga od liderów i liderek ciągłego rozwoju w różnych obszarach, związanych z zarządzaniem zespołem, by lepiej rozumieć swoich współpracowników, ich motywacje, potrzeby i oczekiwania, a także coraz lepiej planować i delegować zadania, angażować ludzi w ich realizację, skutecznie się komunikować czy radzić sobie w trudnymi sytuacjami. Na warsztacie uczestnicy/-czki poznają narzędzia wspierające rozwój w tych obszarach i będą mieli/-ały możliwość treningu umiejętności poprzez interaktywne formy pracy warsztatowej.

Plan szkolenia:
10.00-10.20 Poznajemy się, agenda spotkania, kontrakt.
10.20-11.20 Rola i odpowiedzialność lidera/-rki. Systemowe myślenie w zarządzaniu zespołem (planowanie, delegowanie).
11.20-12.20 Zarządzanie różnorodnością w zespole w oparciu o style społeczne i pokoleniowość.
12.20-12.30 Przerwa
12.30-13.10 Motywowanie zespołu w oparciu o kulturę otwartej komunikację i bezpieczeństwo psychologiczne; trening rozmowy rozwojowej z pracownikiem.
13.10-13.50 Radzenie sobie z trudnościami w zespole i konfliktem (przekonania, źródła konfliktu Moore'a, model eskalacji Glasla)
13.50-14.00 Zaplanowanie wdrożenia i podsumowanie warsztatu.

Informacje organizacyjne:

Aby, wziąć udział w webinarium należy:


Szkolenia będzie realizowane  z wykorzystaniem platformy Zoom.

Liczba uczestników – 30 osób

Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca 2021 roku (formularz zgłoszeniowy - kliknij).

O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu otrzymają informację zwrotną od organizatora najpóźniej do dnia 16 czerwca 2021 roku.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

150 zł netto – dla instytucji finansowanych ze środków publicznych (link: oświadczenie do wypełnienia)

184,50 zł brutto - dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane zaświadczeniem sygnowanym przez Łódzki Dom Kultury.

Prowadzący:

Joanna Grandzicka

Współzałożycielka i członkini zarządu firmy TEAL Action Learning Global Sp. z o.o., realizująca projekty rozwojowe dla liderów oraz ich zespołów. Wcześniej współtwórczyni i wiceprezeska zarządu Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER. Doświadczona menadżerka z blisko dwudziestoletnim stażem w budowaniu nowych zespołów, marek i projektów oraz ponad piętnastoletnim stażem doświadczeniem w prowadzeniu firmy. Mentorka biznesowa z doświadczeniem w pracy z właścicielami firm, menadżerkami wyższego i średniego szczebla. Facylitatorka pracy grupy, certyfikowana coach metodą Action Learning - coachingu grupowego ukierunkowanego na działanie rozwojowe. Trenerka biznesu, szczególnie w obszarze przywództwa włączającego, komunikacji, kompetencji liderskich, różnorodności organizacji, zarządzania energią i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

[Zdjęcie przedstawia prowadzącą szkolenie - Joannę Grandzicką. Autorem zdjęcia jest Maciej Roszkowski]

2021-06-22 godz. 10:00

Czas trwania: 4h

Cena: 150 zł netto/ 184,50 zł brutto

Miejsce: on-line

Zapisz się:

tel. 797 326 219