Kurs wychowawców wypoczynku (Poddębicki Dom Kultury i Sportu)

Kurs wychowawców wypoczynku do szkolenie nadające uprawnienia do opieki nad dziećmi podczas zorganizowanych form wypoczynku tj. kolonii, półkolonii, obozów. Aby ukończyć kurs należy posiadać wykształcenie min. średnie oraz mieć ukończone 18 lat.

Plan szkolenia

I dzień (4.06.2022)
8.30 – 19.15 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Zajęcia praktyczno-techniczne. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
ok. 13.00 – przerwa obiadowa

II dzień (5.06.2022)
8.30-19.15 Ruch i rekreacja. Prace społecznie użyteczne. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
ok. 13.00 – przerwa obiadowa

III dzień (12.06.2022)
8.30-19.15 Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Organizacja pracy w czasie trwania wypoczynku. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Turystyka i krajoznawstwo. Egzamin.
ok. 13.00 – przerwa obiadowa

Informacje organizacyjne:

Aby, wziąć udział w szkoleniu należy:
• zapoznać się z Regulaminem Szkoleń (link: https://tiny.pl/rp1q9)
• wypełnić formularz zgłoszeniowy (link: https://tiny.pl/9sdgd)
• po otrzymaniu informacji o przyjęciu na listę uczestników, opłacić udział w szkoleniu najpóźniej do dnia rozpoczęcia spotkania, w formie przelewu na konto bankowe Łódzkiego Domu Kultury (PKO BP I O/Łódź 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź).

Liczba uczestników – 25 osób

Na zgłoszenia czekamy do 26 maja 2022 roku

O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu otrzymają informację zwrotną od organizatora najpóźniej do dnia 27 maja 2022 roku.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

300 zł netto – dla instytucji finansowanych ze środków publicznych (link: oświadczenie do wypełnienia)

369 zł brutto - dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane zaświadczeniem.

Czas trwania: 36 h
Cena: 300 zł netto (369 zł brutto)
Sala: Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach

ZAPISZ SIĘ:
email: n.korzeniowska@ldk.lodz.pl
tel. 797 326 219

Prowadzący:

Mariusz Gorzycki, Grzegorz Górecki

Mariusz Gorzycki – szkoleniowiec, psychotraumatolog, specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego,
organizacji wypoczynku.

Grzegorz Górecki – czynny ratownik medyczny, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz
obstawy imprez na zamówienie.

2022-06-04 godz. 00:00

2022-06-05 godz. 00:00

2022-06-12 godz. 00:00

Czas trwania: 36h (3 dni)

Cena: 300 zł netto (369 zł brutto)

Miejsce: Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach

Zapisz się:

tel. 797 326 219