Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =

Festiwal piosenki ŚPIEWASIE 2023

Sieradzkie Centrum Kultury zaprasza do udziału w kolejnej edycji Festiwalu piosenki ŚPIEWASIE 2023 czyli Konkursie wokalnym dla dzieci i młodzieży reprezentujących szkoły/domy kultury z terenu powiatu sieradzkiego. Zgłoszenia do 6 listopada.
ORGANIZATOR
Sieradzkie Centrum Kultury ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz.
www.scksieradz.pl info@scksieradz.pl* tel. 43 677-72-16

*Zgłoszenia należy przesyłać na adres: zgloszenia@scksieradz.pl


TERMIN I MIEJSCE:
TERMIN WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ to 6 listopada 2023 r.
Poniżej do pobrania Karta Zgłoszenia.
Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres zgloszenia@scksieradz.pl lub złożyć osobiście w Sieradzkim Centrum Kultury (Teatr Miejski) ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz.


GALA FINAŁOWA 19 listopada 2022 r. Miejsce - Sieradzkie Centrum Kultury (Teatr Miejski)
ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz.

(lista zakwalifikowanych uczestników pojawi się najpóźniej 15 listopada 2023r. na stronie www.scksieradz.pl)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci i młodzież reprezentujące szkoły/domy kultury itp. z terenu powiatu sieradzkiego, prezentujące utwór w języku polskim.
- Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia oraz dostarczenie jej do organizatora (osobiście bądź drogą mailową).
- Do zgłoszenia należy załączyć plik audio/video z nagraniem jednej piosenki w wykonaniu kandydatki/kandydata do festiwalu.
- Nagranie nie powinno być w żaden sposób edytowane/zmieniane. Powinny być nagrane  „na setkę” bez przejść , montażu i jakiejkolwiek edycji.
- Nagranie powinno być załączone do zgłoszenia w załączniku wiadomości e-mail (do 10 MB)  lub umieszczone na serwerze lub portalach typy YouTube, Wetrnsfer itp. (link należy dodać w treści wiadomości e-mail).

KATEGORIE I GRUPY WIEKOWE

Kategoria I (uczniowie nieuczęszczający na dodatkowe zajęcia wokalne)
- grupa I (dzieci z klas 1-4)
- grupa II (dzieci z klas 5-8)
- grupa III (młodzież z klas ponadpodstawowych)

Kategoria II (uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia wokalne /domy kultury, ogniska muzyczne, lekcje prywatne/ )
- grupa I (dzieci z klas 1-4)
- grupa II (dzieci z klas 5-8)
- grupa III (młodzież z klas ponadpodstawowych)

Kategoria III ZESPOŁY
- grupa I (szkoły podstawowe)
- grupa II (szkoły ponadpodstawowe)
 

ZASADY REGULAMINOWE
1. Zgłoszenie na festiwal jest bezpłatne.
2. Zgłaszający zobowiązani są do nadesłania wypełnionej KARTY UCZESTNIKA, pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgloszenia@scksieradz.pl do dnia 6 listopada 2023r. lub złożyć osobiście w Sieradzkim Centrum Kultury (Teatr Miejski) ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz  (kartę zgłoszenia wypełnia wychowawca/opiekun uczestnika).
3. Uczestnicy zgłaszając swój udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania transmisji i rejestracji ich występu (audio/foto/wideo).
4. Uczestnicy zakwalifikowani do gali finałowej mogą korzystać z podkładu muzycznego zapisanego w formie cyfrowej (CD/MP3) lub akompaniamentu (max dwa instrumenty).
5. Uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego przygotowują go na płycie CD-audio lub pendrive-MP3 (jeden utwór na jednym nośniku). Zalecane przygotowanie dwóch kopii.
6. Podkład muzyczny należy dostarczyć do „reżyserki” przed rozpoczęciem przesłuchań grupy.
7. Powołane  przez organizatorów JURY, ocenia wykonawców biorąc pod uwagę: technikę, walory głosowe, dobór repertuaru, muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.
8. Wstęp na przesłuchania i galę finałową Festiwalu jest bezpłatny (ilość miejsc ograniczona).
9. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
10. Przesyłając zgłoszenie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Festiwalu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Do pobrania

karta_zgloszen_2023-2_0 (Pobrań: 61)