Dodaj wydarzenie

Dane wydarzenia

:
:

Dane autora


Dane autora będą przekazywane do wiadomości redakcji, nie będą publikowane.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażenie przez Ciebie akceptacji na treść Regulaminu Portalu oraz Polityki Prywatności i na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia opublikowania przesłanej informacji na portalu www.regionkultury.pl jest niezbędne dla umożliwienia korzystania z tej funkcjonalności, pozostałe zgody są fakultatywne, ale w razie braku ich wyrażenia nie będziemy mogli informować Cię o naszej ofercie. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody). Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych jest Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź. Przeczytaj uważnie Regulamin Portalu oraz Politykę prywatności, w których zawarte są szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.