Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =

REGULAMIN PORTALU REGIONKULTURY.PL

1. RegionKultury.pl to serwis informacyjny województwa łódzkiego prowadzony przez Łódzki Dom Kultury – Instytucję Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 18, wydawcę m.in. portalu e-kalejdoskop.pl oraz miesięcznika ”Kalejdoskop”.
2. Na portalu publikowane są m.in. zapowiedzi imprez kulturalnych, relacje z wydarzeń, informacje o warsztatach i szkoleniach, o programach dofinansowania projektów, o wydawnictwach dokumentujących  kulturę regionu.
3. RegionKultury.pl to także platforma wymiany informacji i doświadczeń dla ludzi zainteresowanych kulturą. Nasze łamy są otwarte dla wszystkich.

DODAWANIE INFORMACJI NA PORTAL PRZEZ FORMULARZ „+ WYDARZENIE”

RegionKultury.pl stwarza możliwość bezpłatnej publikacji wiadomości i zdjęć. Wysłanie przez Ciebie wypełnionego formularza dostępnego poprzez kliknięcie przycisku „+ wydarzenie” na portalu RegionKultury.pl oznacza, że akceptujesz następujące warunki:

1. Zamieszczający wiadomości gwarantuje, że nie są one sprzeczne z prawem - w tym nie będą naruszać praw osób trzecich.

2. Zgadzasz się na bezpłatną publikację wiadomości w serwisie RegionKultury.pl oraz na korzystanie z tej wiadomości przez Łódzki Dom Kultury na następujących polach eksploatacji:

  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  • wprowadzanie do sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym do lnternetu oraz w ramach platform mobilnych, w tym poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Zgadzasz się na archiwizowanie wiadomości w zasobach serwisu RegionKultury.pl i wykorzystywanie ich do promocji serwisu RegionKultury.pl. Zgadzasz się również na opracowywanie wiadomości poprzez ich skracanie, przerabianie, łączenie z innymi utworami słownymi, słowno-graficznymi, audiowizualnymi itp.

4. Potwierdzasz, że masz prawo dysponować wiadomością – w tym, że masz pełne prawo do dysponowania fotografią. Oznacza to, że nie sprzedałeś fotografii komuś innemu na zasadzie wyłączności oraz, że fotografia nie narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich. Wysyłając do nas zdjęcie ponosisz pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Czyli, jeśli wyślesz zdjęcie wykonane przez inną osobę i podpiszesz jako swoje - łamiesz prawo. Naruszasz prawo także wtedy, jeśli wyślesz nam fotografię osoby, która nie zgodziła się na zdjęcie.


FORUM KULTURY

Portal RegionKultury.pl umożliwia korzystanie z Forum Internetowego Regionu Kultury. Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.

1. Forum jest częścią portalu Region Kultury i jest ogólnodostępne dla każdego Użytkownika powyżej 18 r. ż. i odwiedzającego portal, po uprzednim zalogowaniu.

2. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora. Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania i usuwania tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.

3. Udzielanie się na Forum wymaga założenia konta na portalu Region Kultury oraz zalogowania się na utworzone konto.

4. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, dobrowolnie akceptuje jego treść.

5. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki.
Powtarzające się wątki będą usuwane.

6. Zaleca się aby poruszane w postach tematy wiązały się z tematyką portalu Region Kultury.

7. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.

8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.

9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

10. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych, ogłoszeń kupna-sprzedaży, publikowanie danych osobowych czy kontaktowych oraz ujawniania treści korespondencji prywatnej.

11. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz pisania drukowanymi literami (gdy jest to możliwe), korzystać z polskich czcionek oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.

12. Użytkownik ma możliwość edytowania swojego tematu, nie zaleca się tworzenia zbędnych tematów w kontekście “lepszego przedstawienia” myśli.

13. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania bez konieczności powiadomienia autora wypowiedzi, jeśli ta nie spełnia warunków określonych w Regulaminie.

14. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:

a) upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
b) usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.

15. Zebranie trzech upomnień, o których mowa w pkt. a) powyżej przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta.

16. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.

17. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.

18. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.

19.  Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu.

20. Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Forum w każdej chwili. Aby zrezygnować z tej funkcjonalności wystarczy wysłać taką prośbę na adres mailowy: kontakt@regionkultury.pl. Rezygnacja z Forum skutkować będzie usunięciem konta Użytkownika z serwisu.

NEWSLETTER

1. Na witrynie RegionKultury.pl istnieje możliwość dobrowolnego podania adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera

2. W celu zamówienia i korzystania z Newslettera Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

a) wpisać swój adres e-mail w formularzu znajdującym się w stopce strony, zaznaczyć odpowiednie pola zgód i przesłać do ŁDK poprzez przycisk „Wyślij”
b) kliknąć Link aktywacyjny otrzymany w wiadomości elektronicznej skierowanej do Użytkownika.

3. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. Możesz to zrobić na 2 sposoby: klikając link do rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w każdym newsletterze lub wysyłając do nas prośbę o rezygnację na adres mailowy: kontakt@regionkultury.pl

4. Każdemu użytkownikowi newslettera przysługuje prawo do zmiany adresu e-mail. W tym celu należy zrezygnować z subskrypcji używając linku, który znajduje się w każdym newsletterze i zapisać się ponownie, podając nowy adres e-mail.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź.

2. Możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Panią Sylwią Tokarską, tel. 797-326-200, adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl

3. Twoje dane osobowe podane w formularzach będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), a w przypadku gromadzenia plików „cookies” do celów statystycznych i usprawniających funkcjonowanie portalu na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

6. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Twoje dane będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

9. Łódzki Dom Kultury zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony przekazywanych danych osobowych. Osoby nadsyłające materiały przez formularz „+ wydarzenie”, z zastrzeżeniem pkt. 10 i 11 poniżej mogą liczyć na pełną anonimowość przy prezentacji nadesłanych przez nich materiałów, o ile nie wyrażą  przeciwnego zastrzeżenia.

10. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Łódzki Dom Kultury przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane.

11. Z zastrzeżeniem zapisu punktu powyżej, ŁDK nie będzie przekazywać, sprzedawać czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dotyczą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Portal RegionKultury.pl umożliwia także zapisanie się na szkolenia organizowane przez Łódzki Dom Kultury w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury w zakładce „Szkolenia”. Zapisy na szkolenia podlegają postanowieniom odrębnego Regulaminu znajdującego się w w.w. zakładce.

2. Łódzki Dom Kultury zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie RegionKultury.pl. Po ukazaniu się na stronie portalu RegionKultury.pl informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane na piśmie na adres ŁDK wskazany w niniejszym Regulaminie, z dopiskiem ”Region Kultury''.
4. ŁDK będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

5. Łódzki Dom Kultury zastrzega, iż korzystanie z Portalu RegionKultury.pl i udostępnianych przez niego treści odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.