Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Wielokulturowe dziedzictwo województwa łódzkiego


Do II wojny światowej obszar ten w pełni zasługiwał na miano wielokulturowej i etnicznej mozaiki. Od niemal XVIII stulecia, a w szczególności od XIX wieku, kiedy Łódź na dobre „włączyła się” w nurt rewolucji przemysłowej, zaczęli tu zewsząd ściągać przedsiębiorcy i siła robocza. Na terenach obecnego województwa zamieszkiwali Żydzi, Niemcy, Czesi, Rosjanie, a także Austriacy, Francuzi, Anglicy, Litwini, Estończycy, Łotysze, Finowie, Belgowie, Szwajcarzy, Szwedzi, Ukraińcy, a nawet Tatarzy, Ormianie, Uzbecy i Kazachowie. Zróżnicowany kulturowo pejzaż znalazł swoje odbicie w wielowyznaniowym charakterze województwa. Teren naszego regionu zamieszkiwany był przez katolików, wyznawców judaizmu, prawosławia, ewangelików, w tym luteran i kalwinistów. Można było spotkać tu również wyznawców islamu.

W wyniku zawieruch historyczno-politycznych, w obecnych nam czasach absolutną większość mieszkańców województwa łódzkiego stanowią Polacy. O wielokulturowych tradycjach głównie świadczyć mogą zachowane materialne pamiątki tj. budynki, pojedyncze świątynie, czy nekropolie, będące milczącymi dowodami współistnienia w regionie tych właśnie nacji.
  • Żydzi
  • Niemcy
  • Rosjanie

Andrzej Białkowski