Zapisz się na szkolenie lub webinarium RAKK

Imię:
Nazwisko:
Telefon uczestnika:
E-mail uczestnika:
Instytucja:
Stanowisko:
Pełna nazwa instytucji (dane do faktury):
Pełny adres instytucji – ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość (dane do faktury):
Województwo:
Powiat:
NIP (dane do faktury):
Udział w szkoleniu opłaca:
instytucja/organizacja delegująca pracownika (płatność w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury)
osoba fizyczna (płatność najpóźniej do dnia szkolenia; w celu ewentualnego wystawienia faktury prosimy o kontakt: n.korzeniowska@ldk.lodz.pl)
Korzystam ze zwolnienia z VAT (dotyczy tylko osób delegowanych przez instytucję/organizację):
TAK
NIE
Obiad (dotyczy tylko szkoleń stacjonarnych):
mięsnywegetariański
Tematy i terminy webinariów:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź w celu realizacji szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
TAK
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na temat szkoleń realizowanych w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury przez Łódzki Dom Kultury drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w formularzu dodawania wydarzenia adres mailowy.
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Łódzki Dom Kultury w Łodzi z siedzibą pod adresem ul. Traugutta 18, 90 - 113 Łódź w celu przesyłania informacji na temat szkoleń realizowanych w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
TAK
NIE
6 + 2 = ?
Wypełniłeś pola?