Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

Konkurs na dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi

W dniu 13 września 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 857/22 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi – instytucji kultury współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2027 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

Poniżej do pobrania załączniki do ogłoszenia.

Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego: https://bip.lodzkie.pl/