Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =

Wizerunki Chrystusa w Radomsku

Fot. Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku

Wystawa “NIE TYLKO FRASOBLIWY… WIZERUNKI CHRYSTUSA WE WSPÓŁCZESNEJ SZTUCE LUDOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” zawitała do Radomska. Zgromadzone na ekspozycji dzieła: rzeźby, obrazy i wycinanki obejmują okres od lat osiemdziesiątych XX w. po ostatnie miesiące 2019 r. Wystawę można obejrzeć online!
Ekspozycja poświęcona jest wizerunkom Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej Polski Środkowej. Autorami prac są artyści z terenu województwa łódzkiego, w przeważającej mierze rzeźbiarze oraz malarze, jest także i wycinankarka.

Dzieła pokazane na wystawie obrazują, w układzie chronologicznym, najważniejsze zdarzenia z życia Chrystusa, począwszy od Narodzin i Dzieciństwa, poprzez publiczną działalność, Mękę i Zmartwychwstanie, aż po Wniebowstąpienie. Ponadto ekspozycja przybliża inne wizerunki Syna Bożego: od jednego z najstarszych w ikonografii chrześcijańskiej – czyli Dobrego Pasterza – do nowszych, takich jak: Serce Jezusa oraz obraz Jezusa Miłosiernego. Pierwsza grupa prac ukazuje Narodziny i Dzieciństwo Chrystusa. W tej części wystawy obejrzeć można różne ujęcia tematu Bożego Narodzenia oraz ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu. Niewiele dzieł w sztuce ludowej  poświęcono publicznej działalności Jezusa. Do najczęściej podejmowanych tematów należą: Chrzest pański oraz Wyjazd do Jerozolimy.

W ikonografii poświęconej Jezusowi dominuje, obok tematu Narodzin, temat Męki Pańskiej, zatem na prezentowanej ekspozycji najwięcej prac dotyczy wątku pasyjnego. Męka Pańska w dawnej sztuce ludowej ukazywana była najczęściej poprzez wizerunki postaci samego Jezusa.

Najważniejsze dla tradycji polskiej sakralnej rzeźby ludowej uważa się przedstawienie Chrystusa Frasobliwego. Wizerunek ten został wyodrębniony z historycznej sceny przygotowań do Ukrzyżowania, która według legendy apokryficznej – stanowić miała jeden z ostatnich etapów Męki Pańskiej. Przedstawia ona osamotnionego Jezusa odartego z szat, siedzącego na bloku skalnym, w przepasce na biodrach, z głową wspartą na dłoni. Temat i sposób ukazania postaci wywodzi się w Polsce z okresu późnego gotyku. W ikonografii ludowej Chrystus Frasobliwy siedzi na podwyższeniu, skale lub murku, wspierając na dłoni głowę lekko pochyloną w bok. Okrycie Chrystusa składa się zazwyczaj z opaski dookoła bioder, czasem z królewskiego płaszcza zarzuconego na ramiona bądź sukni zakrywającej całe ciało i przepasanej sznurem. Głowa umęczonego uwieńczona jest koroną cierniową. Przedstawienie to ukazuje smutnego, znużonego Boga – człowieka, zadumanego nad losem świata i ludzi.

Chrystus Frasobliwy, którego rzeźbiarskie przedstawienia najliczniej reprezentowane są na tej wystawie, znany był w różnych regionach Polski jako “Dumający”.

Także współcześni twórcy ludowi upodobali sobie Chrystusa Frasobliwego. Świadczą o tym liczne ujęcia tego typu ikonograficznego na prezentowanej ekspozycji, zarówno te nawiązujące do gotyku, jak i baroku.

Na wystawie prezentowane są prace ukazujące różne motywy, święta religijne: Wielkanoc upamiętniająca Zmartwychwstanie Pańskie, Wniebowstąpienie czyli ostatni akt ziemski życia Chrystusa.

Jednym z najstarszych wyobrażeń Chrystusa w ikonografii chrześcijańskiej jest ukazanie Zbawiciela jako Dobrego Pasterza – przykłady znajdziemy na prezentowanej wystawie, są to zarówno realizacje rzeźbiarskie, jak i malarskie.

Wizerunek Jezusa Miłosiernego należy do najnowszych przedstawień postaci Zbawiciela i na ekspozycji także jest prezentowany.

Zgromadzone na ekspozycji dzieła: rzeźby, obrazy i wycinanki obejmują okres od lat osiemdziesiątych XX w. po ostatnie miesiące 2019 r. W tradycji ludowej postać Jezusa Chrystusa była i wciąż otaczana jest szczególnym kultem, stąd tak wielu artystów poświęca Jemu swoje działa.

W prezentowanych na wystawie dziełach dostrzec możemy prawdziwe piękno i oryginalność, duży ładunek emocji oraz osobisty stosunek artystów do przedstawianych tematów.

Organizatorzy: Łódzki Dom Kultury i Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku

Wystawę można obejrzeć online:

Adres

ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko

Kontakt

http://muzeum.radomsko.pl/
Tel.: 44 683 56 51
Email: muzeum@radomsko.pl