Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =

Wsparcie dla twórców i artysów

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu od 1 marca 2021 Narodowe Centrum Kultury przejęło od ministerstwa zadanie udzielania pomocy socjalnej dla twórców i artystów, w tym zarządzanie całym procesem wsparcia. Nabór wniosków został rozpoczęty!
Zadanie to będzie realizowane w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych tę formę pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej o pomoc mogą się ubiegać artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Od 1 marca Narodowe Centrum Kultury zaprasza ludzi kultury do składania wniosków. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej lub na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Kategoria

Wiadomości