Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =

Współorganizacja projektów kulturalnych

Łódzki Dom Kultury rozpoczyna realizację przedsięwzięcia pt.: „Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego”.

Łódzki Dom Kultury rozpoczyna realizację projektu pt.: „Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego”.Projekt dotyczy realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury, w tym z unowocześnieniem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów danej instytucji i powiązaniem jej działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

 

 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Łódzkim Domu Kultury w pokoju 218 (Sekretariat Dyrektora ŁDK) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź z dopiskiem „Konkurs – Współorganizacja 2012” w terminie do 23 maja 2012 r.

 

Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW KULTURALNYCH.