Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =

Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się właśnie publikacja, której autorkami i autorkami są pracownicy i doktoranci Zakładu Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy o zarządzaniu w kulturze. Została opublikowana w otwartym dostępie.
Publikacja stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu w sektorze kultury. Unikatową wartość tego opracowania jest z jednej strony kompleksowe ujęcie najważniejszych zagadnień teoretycznych, a z drugiej konsekwentne odwoływanie się do praktyki zarządzania poprzez trafnie dobrane studia przypadków. Walorem opracowania wydaje się również to, że wśród autorek i autorów tej publikacji  są zarówno teoretycy jak i praktycy zarządzania kulturą, związani z Zakładam Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niniejsza publikacja stanowi lekturę przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców:
  • wykładowców akademickich ze względu na wysoki poziom naukowy przygotowanych tekstów;
  • studentów, z uwagi na istotne i aktualne w sferze kultury zagadnienia oraz pytania na końcu rozdziałów, pozwalające utrwalić zdobytą wiedzę
  • praktyków i wszystkich interesujących się problematyką zarządzania kulturą ze względu na liczne przykłady.

Recenzje

Monografię oceniam wysoce pozytywnie, gdyż jest ona bardzo wartościową pracą naukową, posiadającą walory zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne (…) Monografia wypełnia lukę występującą na rynku wydawniczym w Polsce w zakresie publikacji prezentującej w holistyczny, wielowymiarowy i nowoczesny sposób wyzwania oraz procesy i uwarunkowania zarządzania w kulturze.

Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW                                                                                                                                                 

W ostatnich latach obserwuje się coraz silniejszą profesjonalizację sfery kultury, wynikającą z jednej strony z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych z drugiej zaś ze zmian w otoczeniu współczesnej instytucji kultury. Profesjonalizacji kadr niestety nie towarzyszy rozwój zasobów wiedzy niezbędnej dla aktywnego i efektywnego zarządzania organizacją w sferze kultury. Luka w wiedzy tylko w niewielkim stopniu jest zaspokajana przez zagraniczne pozycje których podstawowym mankamentem jest całkowita nieznajomość polskich realiów. Na tym tle recenzowana publikacja stanowi inspirująca i ważną pozycję. W książce przedstawiono informację pozwalające na poznanie najnowszych dobrych praktyk stosowanych w codziennej aktywności organizacji kultury dzięki którym osoby zarządzające tego typu instytucjami mogą aktualizować swoją wiedzę czerpiąc z doświadczeń innych podmiotów.

Dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH


Linki do pobrania:

Publikacja do pobrania ze strony: https://wydawnictwo.pwn.pl/index.php/Do-pobrania/Zarzadzanie-w-kulturze.-Teoria-i-praktyka

Wersję papierową można zakupić tutaj: https://ksiegarnia.pwn.pl/Zarzadzanie-w-kulturze,853675181,p.html

Źródło: https://kultura.uj.edu.pl

Kategoria

Wiadomości