Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

Złoty Ekslibris Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Jury Nagrody „Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” wyłoniło laureatów 28. Edycji Nagrody oraz 11. Edycji Nagrody Superekslibris. Poznajmy wygranych!
Najlepsza Książka o Łodzi
Marcin Jakub Szymański – „Łódź na wodach dziejów – biografia miasta”

Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej
Roman Kubiak – „Między Nerem a Dobrzynką – dzieje Ksawerowa, Widzewa, Woli Zaradzyńskiej, Teklina, Żdżar, Dąbrowy, Nowej Gadki”

Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi
Artur Rusek i Agnieszka Urazińska – „Włókiennicza”

Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej
tym razem nagrody nie przyznano

Jury dokonało powyższego wyboru spośród 38 tytułów wydanych w 2019 r. i nominowanych do Nagrody.

Nagroda Superekslibris trafi do profesor Krystyny Radziszewskiej i doktor Ewy Wiatr z Uniwersytetu Łódzkiego za całokształt dotychczasowych publikacji, a także do redaktora naczelnego „Gazety Kulturalnej” – Andrzeja Dębkowskiego. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 1996 r. w Zelowie.

Uroczyste wręczenie laureatom statuetek i dyplomów przewidziane jest w 2021 r. Gratulujemy!


Kategoria

Literatura

Adres

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź

Kontakt

http://www.wbp.lodz.pl/
tel.: 42 663-03-00
email: kontakt@wbp.lodz.pl