Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

Nie taki wniosek straszny, 1-2.03.13

1 i 2 marca 2013 r. uczestnicy Regionalnej Akademii Kadr Kultury zapoznali się z logiką tworzenia projektu w oparciu o dokumentację projektową. Uwzględniane były również obszary priorytetowe we wniosku.
Kluczowym elementem szkolenia była ocena wniosków pod kątem wytycznych zawartych w dokumentacji konkursowej. Uczestnicy pracując w grupach mieli możliwość zapoznania się z kluczowymi obszarami we wniosku, co jest szczególnie ważne w momencie przekładania swoich pomysłów na konkrety projekt.