Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =

Regionalna Akademia Kadr Kultury - rok 2012

W roku 2012 w Łódzkim Domu Kultury zainaugurowana została działalność Regionalnej Akademii Kadr Kultury. W jej ramach szkolimy pracowników instytucji kultury oraz niezależnych animatorów i edukatorów kultury z województwa łódzkiego.
W roku 2012 w ramach działalności RAKK zorganizowanych zostało 13 szkoleń podnoszących kompetencje pracowników  instytucji kultury oraz osób zajmujących się animacją kultury. Poniżej znajduje się ich lista.
Łącznie przeszkolonych zostało blisko 200 osób z województwa łódzkiego.
 • Finansowanie działalności kulturalnej, 16.01.12
 • Finansowanie działalności kulturalnej, 23.01.12
 • Metodologia pisania projektów, 17.02.12
 • Metodologia pisania projektów, 20.02.12
 • Program Gruntvig, 20.02.12
 • Praktyczne zastosowanie gier w edukacji kulturalnej, 21.03.12
 • Edukacja kulturalna dla seniorów - koncepcja i program działania, 23.03.12
 • Promocja w mediach tradycyjnych i w ambient media, 28.03.12
 • Promocja - planowanie kampanii, 28.03.12
 • Dozwolony użytek utworów chronionych, 18.04.12
 • Ochrona praw autorskich, 18.04.12
 • Promowanie postaw twórczych w środowisku lokalnym, 11.05.12
 • Organizacja gier miejskich, 30.05.12