Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

„ROZMOWY ZAMIEJSCOWE” - KONKURS GRANTOWY DLA TWÓRCÓW I ANIMATORÓW KULTURY

Nawet 40.000 zł można otrzymać w konkursie „Rozmowy zamiejscowe” adresowanym do twórców i animatorów kultury. W konkursie mogą wziąć udział twórcy i animatorzy kultury prowadzący swoją działalność kulturalną na terenie średniej wielkości miast, których liczba mieszkańców mieści się pomiędzy 50 a 100 tysięcy osób. Realizacja działania musi być zaplanowana w jednym z tych miast.
Organizator: Goethe-Institut

Cele: wsparcie twórców i animatorów kultury

Rodzaj działań:
• do konkursu można zgłaszać pomysły z wykorzystaniem dźwięków i szeroko rozumianej muzyki
• zgłoszony pomysł i związane z nim działanie w konkretny sposób muszą nawiązywać do miejsca, w którym będzie realizowane, czyli np. definiowało specyfikę miasta, wchodziło w dialog z tematami pojawiającymi się w świadomości mieszkańców lub włączało się w budowanie miejskiej tożsamości.
• zgłaszany pomysł może być częścią większego działania – np. festiwalu, ale jego koncepcja powinna stanowić także odrębną całość i umożliwiać np. powtórną realizację w przyszłości jako oddzielnego działania.

Kto może ubiegać się o dotację:
• w konkursie mogą wziąć udział twórcy i animatorzy kultury prowadzący swoją działalność kulturalną na terenie średniej wielkości miasta, których liczba mieszkańców mieści się pomiędzy 50 a 100 tysięcy osób. Realizacja działania musi być zaplanowana w jednym z tych miast,
• nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o formę prawną uczestników konkursu – swoje pomysły mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Wskazane jest, aby pomysły były realizowane we współpracy z innymi osobami lub podmiotami. Jeżeli zgłaszającymi jest osoba fizyczna, współpraca z partnerem posiadającym osobowość prawną jest obowiązkowa.
Wysokość dotacji: planowana maksymalna kwota dofinansowania realizacji jednego pomysłu nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł brutto i może stanowić maksymalnie 80% kosztów całego wybranego projektu.

Termin składania wniosków:  do 15 sierpnia 2018 r. do godz. 23.59.
Zgłoszenia pomysłów można dokonywać w dowolny sposób. Akceptowane są m.in. nagrania dźwiękowe, materiały video, animacje, strona www, rysunki czy też tradycyjne opisy. Każdemu zgłoszeniu musi towarzyszyć wypełniona metryka zgłaszanego pomysłu – formularz online wypełniany przy zgłoszeniu.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej: http://www.goethe.de/ins/pl/kul/sup/osg.html
Zgłoszenia powinny być przygotowane w języku polskim. Formularz online będzie dostępny do 15 sierpnia 2018 r. do godz. 23.59.