Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
16-05-2019 godz 18:00

Antologia twórczości literackiej Żydów w Łodzi

Już 16 maja o godz. 18.00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi odbędzie się spotkanie wokół publikacji „Sztetl, szund, bunt i Palestyna. Antologia twórczości literackiej Żydów w Łodzi (1905-1939)". Gośćmi wydarzenia będą autorzy książki.
„Sztetl, szund, bunt i Palestyna. Antologia twórczości literackiej Żydów w Łodzi (1905-1939)” to najnowsza publikacja z serii Judaica Łódzkie wydana nakładem Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

W spotkaniu wezmą udział Krystyna Radziszewska z Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny, Ewa Wiatr z Centrum Badań Żydowskich / Center for Jewish Research oraz Dariusz Dekiert. Spotkanie poprowadzi Joanna Podolska z Centrum Dialogu Łódź.

„Prezentowane w antologii teksty są przykładem zjawisk zachodzących w twórczości Żydów w Łodzi na początku XX wieku. Stanowi ona swoiste odbicie przemian społecznych, kulturowych, trendów, fascynacji i lęków cechujących młode żydowskie pokolenie zamieszkujące nowoczesną metropolię przemysłową”. (Ze wstępu)

Organizator: Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego Wydawnictwo UŁ Centrum Dialogu im. Marka Edelmana