Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =

CYFROWA KRONIKA ŁODZI

jedno z archiwalnych zdjęć: Łódź - dworzec Łódź Kaliska, Wyburzenie secesyjnego budynku dworca...

W połowie 2023 r. Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK podjęło się ambitnego zadania polegającego na opracowaniu, zdigitalizowaniu i upowszechnieniu 2000 archiwalnych fotografii Łodzi w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Cyfrowa Kronika Łodzi.
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi powstało w 1989 roku  i jest jedną z czterech specjalistycznych jednostek programowych Zarządu Głównego PTTK. Celem instytucji jest promocja dorobku fotograficznego członków PTTK, wspieranie ruchu fotografii krajoznawczej w Polsce, opracowywanie i upowszechnianie archiwalnych zbiorów fotograficznych PTTK, które znajdują się w siedzibie CFK – zabytkowej willi Wilhelma Techemachera przy ulicy Wigury 12 a w Łodzi.

Cyfrowa Kronika Łodzi  to jeden z ważniejszych projektów kulturalnych zrealizowanych przez CFK PTTK w ostatnich latach. W ramach Cyfrowej Kroniki Łodzi powstały cztery zespoły archiwalne:
• Centrum Fotografii Krajoznawczej im. Waldemara Dońca w Łodzi,
• Towarzystwa Przyjaciół Łodzi,
• Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
• Stefana Sztromajera – łódzkiego fotografa, który przez ponad 70 lat dokumentował ważne wydarzenia w historii miasta i zmiany zachodzące w jego przestrzeni.

Z końcem roku 2023, na stronie SZUKAJ W ARCHIWACH https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/web/centrum-fotografii-krajoznawczej-pttk-im.-waldemara-donca-w-lodzi/zespoly pojawiło się 2000 archiwalnych fotografii przedstawiających miejską przestrzeń, nieistniejące już budynki, pomniki, łódzkie podwórka, architekturę – zwykłe i niezwykłe, codzienne życie miasta.

Galerię wybranych fotografii można również obejrzeć na stronie CFK PTTK pod adresem:
https://cfk.pttk.pl/nasza-dzialalnosc/fotografie-archiwalne.

Istotnym elementem projektu Cyfrowa Kronika Łodzi były warsztaty edukacyjne, których celem było uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego i podkreślenie roli jaką spełniają historyczne pamiątki w życiu miasta.

W ramach projektu odbyło się w sumie 5 spotkań warsztatowych:
2 warsztaty pn."Łódź moje miasto - historia współczesnych miejsc rozrywki" dla dzieci ze szkół podstawowych – organizowanych wspólnie z Archiwum Państwowym w Łodzi i Oddziałem Łódzkim im. Jana Czeraszkiewicza. Po warsztatach w łódzkim ratuszu dzieci przespacerowały się ulicą Piotrkowską, zwiedzały zabytkową willę Wilhelma Techemachera przy okazji zdobywając Łódzką Odznakę Turystyczną w stopniu popularnym.
1 warsztat archiwalno – genealogiczny, pn. „Gdzie szukać, aby znaleźć – archiwum domowe” wspólnie z Archiwum Państwowym, którego celem było omówienie metod zabezpieczania dokumentów archiwalnych i zachęcenie uczestników do własnych poszukiwań genealogicznych.
2 warsztaty pn. „Obróbka zdjęć z domowego archiwum” z wyjątkowym, łódzkim artystą, fotografikiem Pawłem Augustyniakiem.

Praca nad projektem nie byłaby możliwa dzięki współpracy i zaangażowaniu partnerów zadania: Archiwum Państwowego w Łodzi, Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, Archidiecezji Łódzkiej oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Szczególnie cenne było wsparcie Archiwum Państwowego w Łodzi, które dzieliło się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie digitalizacji i opracowywania materiałów archiwalnych w trakcie licznych spotkań i konsultacji. Znajomość łódzkiej historii i zakamarków miasta Ryszarda Bonisławskiego - Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Łodzi przy opracowywaniu i rozpoznawaniu miejskich kadrów również była na wagę złota.

Projekt był również początkiem współpracy pomiędzy Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, a Archidiecezją Łódzką. Dzięki temu poprzez udostępnienie zbiorów w Cyfrowej Kronice Łodzi znalazły się unikatowe fotografie z życia Archidiecezji Łódzkiej a w szczególności łódzkiej katedry oraz innych obiektów sakralnych, bardzo znaczących na mapie naszego miasta.

W ramach projektu powstała nowa odsłona strony internetowej CFK PTTK, spełniająca wymogi WCAG 2.1. Dzięki temu powstało cyfrowe repozytorium archiwalnych fotografii ze specjalnym modułem wyszukiwania zdjęć, dostępne dla osób z różnymi ograniczeniami.

W imieniu CFK PTTK zapraszamy Państwa do fascynującej podróży w czasie, do Łodzi, którą być może pamiętacie z dawnych lat, bądź odkryjecie ją na nowo.

Kategoria

Wiadomości