Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =

XVI Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Kutnowski Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w XVI Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2023. Zgłoszenia do 2 czerwca.
1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.
3. Konkurs odbędzie się 18 czerwca 2023 r. o godz.11.00, w Kutnie w Centrum Teatru Muzyki i Tańca przy ul. Teatralnej 1.
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, które przygotują jeden wiersz, nieprzekraczający 2 stron maszynopisu, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.
5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 18 czerwca 2023 r. o godz. 11.00.
Kolejność uczestników oraz dokładne miejsce wydarzenia zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl) oraz na FB Festiwalu Złoty Środek Poezji.
6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza W OTWARTYM, EDYTOWALNYM PLIKU TEKSTOWYM zawierającym poza tekstem wiersza, dane kontaktowe autora (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 2 czerwca 2023 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.
7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 3000 zł.
9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 18 czerwca 2023 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.
12. Dane organizatora: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, tel. 24 254 21 37, www.kdk.net.pl, mail : zlotysrodek@kdk.net.pl

Pełny Regulamin do pobrania poniżej.