5 MARCA 2021

Kordynator/ka dostępności

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na spotkanie online przybliżające obowiązki i zadania koordynatora dostępności i jego rolę w instytucji kultury.
więcej