Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Konferencja Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych Województwa Łódzkiego

W dniach 11-12.04.2024 r. w Nieborowie odbyła się Konferencja Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego pod hasłem „Istota kolekcji. Fenomen zabytku”. To już XVIII edycja cyklicznego wydarzenia dedykowanego dyrektorom i pracownikom merytorycznym muzeów regionalnych z województwa łódzkiego.
Wydarzenie służy podniesieniu kompetencji merytorycznych oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu muzealnictwa dzięki udziałowi w wykładach i panelach dyskusyjnych poświęconych najbardziej aktualnym zagadnieniom dot. budowania kolekcji. Konferencja ma także charakter integracyjny – wydarzenie jest jedynym w województwie łódzkim przedsięwzięciem umożliwiającym spotkanie dyrektorów i pracowników muzeów, których nadrzędnym celem działalności jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego, z uwzględnieniem regionalnej różnorodności.

Zgromadzeni goście wysłuchali prelekcji, ale także uczestniczyli w projekcji filmu "Anhelli" oraz koncercie kompozytora muzyki do ww. filmu. Nie zabrakło także integracyjnego wspólnego zwiedzania Nieborowa oraz uroczystej kolacji.

Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia.

Organizatorzy: Łódzki Dom Kultury oraz Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Kategoria

Muzea