Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

Zgłoszenia do 31. edycji Nagrody Złoty Ekslibris

W 2023 roku odbędzie się 31. edycja Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji do nagrody.
Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:
– Najlepsza Książka o Łodzi,
– Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej,
– Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi,
– Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej,
– Najlepsza Powieść o Łodzi i Ziemi Łódzkiej.

Biblioteka zaprasza autorów, wydawców i czytelników do zgłaszania publikacji do tej Nagrody. Jury oceniać będzie poziom merytoryczny i edytorski publikacji wydanych w roku 2022.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 marca 2023 r.

Zgłoszenia można złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w godz. 8-15.00 (poniedziałek – piątek) lub przesłać na adres Biblioteki (90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102) z dopiskiem „Złoty Ekslibris”, a także przesyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@wbp.lodz.pl.

Regulamin Nagrody zamieszczony jest na stronie wbp.lodz.pl w zakładce „Nagroda Złoty Ekslibris” (https://www.wbp.lodz.pl/regulamin-zloty-ekslibris.html).