Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =

600 000 zł dla NGOsów w województwie łódzkim!

Szansa na dofinansowanie projektów z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych! Na jedno zadanie można uzyskać wsparcie w wysokości aż do 70 000 zł! Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego odbędzie się 1 grudnia br. Obowiązują zapisy! Nabór trwa do 18 grudnia br.
21 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego województwa. Łączna pula środków, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań w konkursie wyniesie 600 000 złotych.

Nabór ofert trwa do 18 grudnia 2017 r., a o wsparcie mogą się ubiegać przedsięwzięcia rozpoczynające się od 15 kwietnia przyszłego roku.

W 2018 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego dofinansuje realizację trzech rodzajów zadań.

O dofinansowanie mogą się ubiegać organizatorzy wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego. Na wsparcie samorządu województwa mogą również liczyć przedsięwzięcia prezentujące lokalny i regionalny dorobek kultury. Trzecie zadanie  związane jest z przypadającą w przyszłym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Maksymalna kwota dotacji jaką będzie można uzyskać na pojedyncze zadanie to 70 000 zł.

W związku z ogłoszonym konkursem, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu, które odbędzie się 01 grudnia br. o godz. 12.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (sala 104, I piętro) w siedzibie Urzędu przy Al. Piłsudskiego 8. Na spotkanie obowiązują zapisy.

Bliższe informacje nt. konkursu można znaleźć na stronie na stronie www.lodzkie.pl zakładka „kultura – organizacje pozarządowe” (http://www.lodzkie.pl/kultura/organizacje-pozarzadowe) oraz uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: (42) 291-97-43.