Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =

700 000 zł dla NGOsów w Łódzkiem!

9 grudnia Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego województwa. Łączna pula środków, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań w konkursach wyniesie 700 000 złotych. Nabór ofert trwa do 21 stycznia 2019 r., a o wsparcie mogą się ubiegać przedsięwzięcia rozpoczynające się od 1 maja przyszłego roku.
Pierwszy z ogłoszonych konkursów ma na celu popularyzację wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora. W ramach tego konkursu, na który przeznaczono 150 tys. zł (max. kwota wnioskowanej dotacji to 20 000 zł), przewiduje się wsparcie w szczególności zadań zakładających:
  • realizację wydarzeń/przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych w dniu rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki - 5 maja 2019 r. w miejscach związanych z kompozytorem (ulice, place, parki, pomniki, szkoły imienia Stanisława Moniuszki)
  • realizację przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami i uczelniami muzycznymi z województwa łódzkiego z okazji Roku Moniuszki
  • organizację rodzinnych warsztatów muzycznych (rodzinne muzykowanie)
  • koncerty dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych
  • operową edukację muzyczną dla uczniów szkół średnich
  • szkolenia i warsztaty dla instruktorów zespołów muzycznych
  • konferencje popularyzujące i promujące twórczość Stanisława Moniuszki
  • warsztaty śpiewacze i taneczne oraz koncerty chórów i zespołów związane z Rokiem Moniuszki.

Drugi z ogłoszonych konkursów przewiduje dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego oraz prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury. Na wsparcie tych inicjatyw zostanie przeznaczonych 550 tys. zł, a maksymalna kwota wnioskowanej dotacji to 70 tys. zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lodzkie.pl w zakładce kultura-organizacje pozarządowe (https://www.lodzkie.pl/kultura/organizacje-pozarzadowe) oraz dzwoniąc pod numer telefonu: (42) 291-97-43.

Oferty są składane za pośrednictwem portalu www.witkac.pl.