Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

"CIAŁO / RUCH / GŁOS - AKTOR WIELOWYMIAROWY"

Teatr CHOREA zaprasza na warsztaty dla profesjonalnych aktorów, tancerzy i muzyków, a także amatorów pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca 2018.
Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski. Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z ciałem, ruchem, głosem, rytmem i muzyką oraz na łączeniu wszystkich tych form ekspresji w jeden strumień działania. Warsztaty skupiają się też na intensywnej pracy z partnerem i wielowątkowej pracy z grupą - aktorem zbiorowym.

Metodę pracy CHOREI określają dwa wyznaczniki: intensywność i ryzyko - to fizyczne i to wynikające z konieczności przełamywania własnych ograniczeń i przekraczania własnych możliwości. Warsztaty CHOREI wykraczają poza prezentowanie i uczenie technik. Prowadzą do uruchomienia kreatywności każdego z uczestników i stworzenia dynamicznego, twórczego, artystycznego spotkania.

HARMONOGRAM:

15 marca (czwartek)
godz. 17:00-19:00 - otwarcie warsztatów, spotkanie z zespołem Teatru CHOREA, prezentacja podręcznika „Trening fizyczny aktora - od działań indywidualnych do zespołu” stworzonego przez Teatr CHOREA

16 marca (piątek)
godz. 10:00-17:00 - I sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17:00-18:00 - zwiedzanie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

17 marca (sobota)
godz. 10:00-17:00 - II sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17:00-19:00 - prezentacja filmowa wybranych spektakli, koncertów i projektów artystycznych Teatru CHOREA

18 marca (niedziela)
godz. 10:00-17:00 - III sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17:00-18:00 - wewnętrzny pokaz powarsztatowy, zamknięcie warsztatów


PROWADZĄCY:
Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Tomasz Krzyżanowski, Elina Toneva, Małgorzata Lipczyńska, Majka Justyna


GRUPA DOCELOWA:
warsztaty skierowane do aktorów, tancerzy, muzyków, instruktorów teatralnych i pedagogów, a także do osób pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

PRACA Z CIAŁEM:
-intensywny trening fizyczny z elementami akrobatyki, sztuk walki i współczesnych form tańca
-praca z partnerem i przestrzenią, nauka asekuracji i wzajemnej uważności
-praca nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie
-praca nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji
-nauka układów choreograficznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych, połączoną z intensywną pracą z rytmem i muzycznością

PRACA Z GŁOSEM:
-rozwijanie naturalnych możliwości wokalnych, nauka swobodnego operowania głosem
-poznawanie podstawowych technik i ćwiczeń wokalnych i oddechowych
-uruchamianie rezonatorów, praca nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami
-tworzenie złożonych współbrzmień harmonicznych, praca z półtonami
-nauka pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach muzyków CHOREI

PRACA Z RYTMEM:
-praca z rytmami nieparzystymi
-uruchamianie muzyczności całego ciała i muzyczności grupy
-wypracowywanie wspólnego rytmu i pulsu grupy w działaniu
-praca ze złożonymi ćwiczeniami koordynacyjno-rytmicznymi, tworzenie na ich podstawie układów ruchowych, przy równoczesnym wykonywaniu pieśni


MIEJSCE:
Sala warsztatowa Teatru CHOREA, mieszcząca się w Fabryce Sztuki w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3) oraz sale w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi (budynek C, ul. Tymienieckiego 3), mieszczące się w przepięknie zrewitalizowanych, charakterystycznych dla Łodzi XIX-wiecznych budynkach pofabrycznych z czerwonej cegły, należących przed wojną do zakładów Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana. Obecnie prężnie działa tu centrum kulturalne i przedsiębiorcze, w którym rezydują młode firmy z branży kreatywnej.  Znajduje się tu również klubokawiarnia Format, serwująca pyszną kawę i jedzenie - to tutaj uczesticy warsztatów będą jedli obiady. W Formacie odbywają się też świetne koncerty, na które warsztatowicze będą zaproszeni.

KOSZT WARSZTATÓW: 750 zł / 200 Euro
W cenie warsztatów zapewnione są: jeden posiłek obiadowy dziennie (do wyboru wegetariański lub mięsny), zwiedzanie zwiedzanie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, wstęp na koncerty organizowane przez Format i Fabrykę Sztuki. Na miejscu zapewniamy kawę, herbatę, wodę, owoce i przekąski. Koszty podróży i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Po zakończonym warsztacie uczestnicy otrzymają certyfikat oraz skrypt warsztatów.

Więcej informacji oraz regulamin udziału w warsztatach na stronie teatru CHOREA i facebook'u:
https://www.facebook.com/events/141622746514041
http://www.chorea.com.pl/#news360


Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca 2018.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: chorea.warsztaty@gmail.com.
Do każdego zgłoszenia należy dołączyć bio, lub CV, lub listu motywacyjnego