Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Wraz z nowym rokiem rozpoczął się Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018, którego koordynatorem w Polsce jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Organizujesz wydarzenia kulturalne, kampanie albo projekty naukowe poświęcone tematowi dziedzictwa? Zgłoś się po Patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK 2018)!
To ogólnoeuropejska kampania, której celem jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. W całej Unii Europejskiej odbędą się z tej okazji tysiące wydarzeń i projektów, prezentujących nie tylko dziedzictwo poszczególnych społeczności, ale jego znaczenie dziedzictwa w życiu każdego z nas. ERDK 2018 uwidoczni bogactwo dziedzictwa kulturowego Europy, ukazując jego znaczenie w umacnianiu poczucia wspólnej tożsamości i budowaniu przyszłości Europy.

Organizacja ERDK 2018 opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzono tę rolę Międzynarodowemu Centrum Kultury. MCK podejmie w ramach ERDK 2018 szereg różnorodnych aktywności o charakterze badawczym, edukacyjnym oraz informacyjnym.

Wśród zaplanowanych projektów znalazły się:

• cykl otwartych dla publiczności seminariów w różnych miastach Polski na temat społecznego i gospodarczego potencjału dziedzictwa (kwiecień-październik),

• publikacja książki o dziedzictwie dla dzieci „Bestiariusz polski” (tytuł roboczy) we współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry (wrzesień),

• wystawa „Architektura niepodległości w Europie Środkowej” o tym, jak architektura po I wojnie światowej wpływała na proces formowania się tożsamości młodych państw (październik),

• ogólnoeuropejska akcja Ring the Bells - bicie w dzwony o 18.00 w celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Pokoju (21 września),

• Rendez-vous w ogrodzie – organizowane z inicjatywy francuskiego koordynatora ERDK 2018 dni historycznych i współczesnych ogrodów w Europie (1-3 czerwca)

• Konkurs dla profesjonalistów i amatorów na gadżety inspirowane dziełami sztuki dostępnymi w ramach otwartych zasobów (maj-wrzesień).

W 2018 roku odbędą się też, między innymi, konkursy dla dzieci i młodzieży, seminaria dla nauczycieli, warsztaty, szkoła letnia i ogólnopolska konferencja na temat Europejskiego Znaku Dziedzictwa.

ERDK 2018 będzie towarzyszyć atrakcyjna kampania edukacyjno-informacyjna na ulicach polskich miast, poświęcona różnym, mniej oczywistym, aspektom dziedzictwa kulturowego.

Dziedzictwo kulturowe to temat, o którym warto rozmawiać. Według opublikowanego 7  grudnia badania Eurobarometru (http://bit.ly/2BRcama) 8 na 10 Europejczyków uważa, że  dziedzictwo kulturowe ma znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla ich społeczności, regionu, państwa i całej Unii Europejskiej. 70% Europejczyków zgadza się też ze stwierdzeniem, że dziedzictwo kulturowe może przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Badanie to wykazało, że zdaniem 9 z 10 osób dziedzictwo kulturowe powinno być przedmiotem nauczania w szkołach.
W sektorze dziedzictwa kulturowego zatrudnienie znajduje ponad 300 tys. osób w całej Unii Europejskiej, a 7,8 mln europejskich miejsc pracy – w turystyce czy budownictwie - jest z  nim pośrednio związanych.

Organizujesz wydarzenia kulturalne, kampanie albo projekty naukowe poświęcone tematowi dziedzictwa? Zgłoś się po Patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK 2018).

Decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje polski koordynator ERDK 2018, którym jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Jakie wydarzenia mogą się ubiegać o patronat ERDK 2018?

Takie, które:
 •     odbywają się między 7 grudnia 2017 a 31 grudnia 2018
 •     mają charakter informacyjny, wystawienniczy, edukacyjny i społeczny (np. kampanie społeczne) lub naukowy/badawczy
 •     promują projekty i sieci związane z ERDK w mediach tradycyjnych i społecznościowych
 •     promują debatę oraz zwiększają świadomość znaczenia i roli dziedzictwa kulturowego
 •     opierają się na współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, instytucjami, urzędami oraz innymi interesariuszami
 •     opierają się na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami/instytucjami

Mogą to być na przykład:
 •     wydarzenia kulturalne, przedstawienia, wystawy, festiwale
 •     kampanie edukacyjne, warsztaty, wizyty studyjne, wymiany
 •     kampanie informacyjne, działania promocyjne
 •     konferencje, sympozja, debaty, badania naukowe
 •     projekty multimedialne

Co zyskujesz?
 • włączenie wydarzenia w oficjalny program obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w Polsce
 • promocję na stronie www.erdk2018.pl, mediach społecznościowych oraz ogólnopolskim newsletterze ERDK 2018
 • możliwość korzystania z oficjalnego logo ERDK 2018 oraz innych elementów identyfikacji wizualnejWięcej informacji o Roku można znaleźć na stronie: www.erdk2018.pl oraz w mediach społecznościowych www.facebook.com/ERDK2018/
Jak to zrobić?

Szczególowe informacje znajdują się stronie: http://erdk2018.pl/pl/patronat-erdkProjekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego