Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

Granty na kulturę

Łódzki Dom Kultury po raz ósmy ogłosił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Tegoroczna edycja związana jest z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II. Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa 30 września!
Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi). Zgłaszane projekty kulturalne powinny mieć na celu popularyzację sylwetki Świętego Jana Pawła II oraz jego nauk i dokonań, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi pokoleniowej.

Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki zamierzające realizować projekty związane z efektywnym wykorzystaniem swoich zasobów i powiązaniem działalności z potrzebami lokalnej społeczności.

Na współorganizację projektów kulturalnych związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 100 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 30 września 2020 r., do godz. 16.00.

Wersja edytowalna wniosku oraz sprawozdania końcowego dostępna: https://bit.ly/3iiAumv

Kontakt w sprawach:

merytorycznych: Agata Ptasińska, tel. 504 941 503, e-mail: a.ptasinska@ldk.lodz.pl

Poniżej znajdują się materiały do pobrania:

formalno-rachunkowych: Grażyna Stępińska-Marciniak, tel:  797-326-172,  e-mail g.marciniak@ldk.lodz.pl

Do pobrania

umowa (Pobrań: 4)
regulamin (Pobrań: 5)
tablica (Pobrań: 5)
koszty-kwalifikowane (Pobrań: 5)
szaroscstopka (Pobrań: 5)
kolorstopka (Pobrań: 3)
monochromstopka (Pobrań: 4)
  • 30-09-2020 godz 16:00