Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =

Konkurs: Łódzkie – znane i nieznane

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z okazji obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego ogłosiła ogólnopolski konkurs na reportaż „Łódzkie – znane i nieznane”. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie reportażu dotyczącego województwa łódzkiego. Termin nadsyłania prac na konkurs został przedłużony do 21 października 2019 r.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz osoby dorosłe mieszkające w Polsce lub poza granicami kraju.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie reportażu dotyczącego województwa łódzkiego.

Autor reportażu może opisać miejsca, w których był i/lub wydarzenia, w których brał udział lub które zna z relacji ustnych lub dokumentów. Objętość pracy nie może przekraczać 6 stron formatu A4.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Aby wziąć udział w konkursie, należy napisaną przez siebie pracę wraz  z  formularzem zgłoszeniowym przesłać do 21 października 2019 r. pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź z dopiskiem: „Łódzkie – znane i nieznane”.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe przesyłamy w załącznikach, dostępne są również na stronie  https://www.wbp.lodz.pl/lodzkie-znane-nieznane.html.

Pytania w sprawie konkursu można kierować do: Jolanty Zwierzyńskiej oraz Ewy Baranowskiej z Biura Promocji WBP w Łodzi (e-mail: promocja@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 38).

Zachęcamy do udziału w konkursie.