Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =

Kordynator/ka dostępności

Źródło: https://nck.pl/

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na spotkanie online przybliżające obowiązki i zadania koordynatora dostępności i jego rolę w instytucji kultury.
Szkolenie skierowane jest:
  • dyrektorów instytucji zainteresowanych wdrażaniem procesu budowania dostępności w instytucji;
  • koordynatorów dostępności;
  • pracowników instytucji, którzy zajmują się lub planują zajmować się zagadnieniami związanymi z udostępnianiem oferty kulturalnej instytucji.
Cele szkolenia:
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnienia dostępności w instytucjach kultury;
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej podstaw prawnych realizacji dostępności w instytucjach;
  • wzmocnienie umiejętności koordynacji procesem budowania dostępności w instytucji;
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej nawiązywania współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami;
  • promocja dobrych praktyk – sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących już w instytucjach kultury.

Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia związane z dostępnością architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Dowiemy się o tym, od czego zacząć działania w instytucji, jak przygotować zespół i jak przygotować ścieżkę dla nowych pracowników oraz na czym może polegać współpraca między działami. Dowiemy się także gdzie szukać wsparcia w procesie budowania dostępności. Porozmawiamy o współpracy ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami i o tym jak zbudować rzeczywiste partnerstwa z nimi.

Na szkoleniu nie zabraknie prezentacji dobrych praktyk instytucji kultury, które z zagadnieniami dostępności pracują już dłuższy czas.

Szczegóły na stronie: KLIK