Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Łódzki Dom Kultury informuje, że w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem, w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu” finansowanego ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na stronie ldk.lodz.pl (BIP) zostało umieszczone ogłoszenie o dialogu technicznym.
Łódzki Dom Kultury Informuje wszystkie zainteresowane podmioty, że w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej
www.ldk.lodz.pl zamieszczone zostało:

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

w projekcie pn. „Utworzenie Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego poprzez remont Łódzkiego Domu Kultury wraz z otoczeniem, w celu zwiększenia udziału w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego i kształtowania kulturowej tożsamości regionu” w ramach Projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dialog techniczny związany jest z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zaprojektowanie i wykonanie aranżacji artystycznej w patio budynku Łódzkiego Domu Kultury.

Termin składania zgłoszeń: 22.02.2018 r.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

Informacji udziela: Małgorzata Dobrakowska – Główny Specjalista - Menadżer Projektu
tel. 797-326-218; e-mail: m.dobrakowska@ldk.lodz.pl

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: http://bip.ldk.lodz.pl/dokumenty/ogloszenie_1_2018.pdf