Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =

XXII Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny

25 października br. o godz. 9.00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbędzie się XXII Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny. Konkurs jest imprezą otwartą. Odbywa się w drodze 3-stopniowych eliminacji. Celem konkursu jest m.in.: dbałość o czystość i piękno języka polskiego, propagowanie idei poprawnej pisowni, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii i interpunkcji. Zgłoszenia do 18 października.
Uczestnicy zgłaszają swój udział przesyłając  kartę uczestnictwa do sekretariatu, mieszczącego się w Miejskim  Domu Kultury w Radomsku lub drogą elektroniczną e-mail: konkursy@mdkradomsko.pl w terminie do 18.10.2019 r.

Konkurs odbędzie się w drodze  3 – stopniowych eliminacji:
  
ETAP  I   – biorą w nim udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy.  Do drugiego etapu  zakwalifikowanych zostanie 10 osób z najmniejszą  ilością  popełnionych błędów z pisania ze słuchu. *
                           
ETAP II  – biorą w nim udział osoby zakwalifikowane z pierwszego etapu.  Do eliminacji trzeciego etapu przechodzi 5 osób  z najmniejszą  ilością błędów

ETAP III – biorą w nim udział laureaci etapu drugiego. Etap trzeci wyłoni zwycięzcę konkursu.


Szczegółowe  informacje uzyskać  można w  Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5,  tel. 44 683 52 55,  501 019 310


Regulamin Konkursu do pobrania poniżej:

Do pobrania