Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

Dotacje z Fundacji PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza przekazuje dotacje na działania o tematyce:  kultura jako dziedzictwo narodowe, ochrona zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów, sport, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowywania dzieci i młodzieży. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. fundacji, stowarzyszenia, szkoły, młodzieżowe kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego. 
Organizator: Fundacja PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza

Rodzaj działań:

Tematyka wspieranych projektów:
• kultura jako dziedzictwo narodowe,
• szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauk podstawowych i technicznych,
• ochrona zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
• sport, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowywania dzieci i młodzieży,
• ochrona zdrowia

Kto może ubiegać się o dotację: o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. fundacji, stowarzyszenia, szkoły, młodzieżowe kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 listopada 2019 r.

Wniosek: https://fundacja.pgnig.pl/wniosek-o-dofinansowanie/
Regulamin: https://fundacja.pgnig.pl/wp-content/uploads/2017/03/Regulamin_sk%C5%82adania_wniosk%C3%B3w_i_przyznawania_dofinansowania.pdf?fbclid=IwAR06xb74so_rhIOdlXzflluFy2-kANaN8vS33949ndmBIskAj6fu772ulkM