Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii - I stopień, 26-27.03.19

Ostatnią marcową propozycją Regionalnej Akademii Kadr Kultury było dwudniowe szkolenie nt. zagadnienia biblioterapii w procesie edukacji i terapii, które odbyło się 26 i 27 marca 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury. Kurs będący wprowadzeniem do omawianej tematyki poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz.
Biorący udział w szkoleniu bibliotekarze i animatorzy kultury nabyli teoretyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, także osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami. Warsztaty rozwinęły w nich umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami arteterapii, do wykorzystania w reprezentowanych przez nich instytucjach kultury. W czasie dwóch dni spotkania prowadząca zaprezentowała różnorodne metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. W trakcie szkolenia wykonano ponadto ćwiczenia stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

Dr Wanda Matras-Mastalerz - adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji UP w Krakowie, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

W kwietniu i maju br. przewidziane są szkolenia II i III stopnia z tej samej tematyki w ramach działalności Regionalnej Akademii Kadr Kultury. Zapraszamy do zapisów!