Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

Prawo autorskie dla instytucji kultury, 14.03.19

14 marca 2019 roku odbyło się kolejne szkolenie Regionalnej Akademii Kadr Kultury przeprowadzone w Łódzkim Domu Kultury. Grupa pracowników instytucji kultury z Łodzi i regionu wzięła udział w kursie pn. "Prawo autorskie dla instytucji kultury".
W ramach szkolenia prowadzący, Piotr Łada, zapoznał wszystkich uczestników z definicjami pojęć takich jak: utwór, twórca, artysta wykonawca, utwory pracownicze, autorskie prawa majątkowe i osobiste itp. Ważnym zagadnieniem poruszonym w trakcie dnia były umowy prawnoautorskie i wszystkie związane z nimi kwestie. Nie zabrakło również czasu na przedstawienie informacji na temat funkcjonowania prawa autorskiego w sieci Internet oraz prawa do wizerunku i ochrony dóbr osobistych. Prowadzący poruszył ponadto aspekty prawne działalności kulturalnej, czyli realizację projektów i wydarzeń kulturalnych w kontekście problematyki praw autorskich.

Piotr Łada - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe, także z racji ukończonych magisterskich studiów kulturoznawczych na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych, obejmują zagadnienia prawa własności intelektualnej. Ekspert z zakresu prawa sztuki. Znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego w kulturze, przeprowadził szereg wykładów i szkoleń. Autor artykułów eksperckich, prowadzi stałe rubryki, w których koncentruje się na zagadnieniach prawnych kultury i sztuki.