Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =

41. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich

40. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego, fot. archiwum Muzeum...

W dniu 15.09.2022 r. została zawarta Umowa o Współpracy NR 151/2022/NIKiDW pomiędzy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (Organizatorem) a Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi (Współorganizatorem) o dofinansowanie zadania pn. „XLI Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”.
W ramach umowy Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi udzielił dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł, które będzie przeznaczone przez Organizatora na pokrycie części kosztów organizacyjnych Przedsięwzięcia oraz innych działań w zakresie podtrzymania kultury tradycyjnej.

Projekt zakłada organizację w dniach 3-4 grudnia 2022 r. Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego, w którym udział wezmą uczestnicy pochodzący z różnych regionów Polski i z zagranicy, grający na ligawkach, bazunach, trombitach i innych instrumentach pasterskich.

Celem konkursu jest kultywowanie zwyczaju, przekaz i prezentacja zanikającej umiejętności grania na instrumentach pasterskich we wszystkich regionach Polski, gdzie takie instrumenty i osoby na nich grające występują oraz w tych krajach europejskich, gdzie jest ona kultywowana w środowiskach wiejskich.

Czterdzieści lat istnienia konkursu uratowało od zapomnienia muzykę pasterską oraz unikatowe już instrumenty. Gra na instrumentach pasterskich jest dla uczestników formą aktywnego uczestnictwa w kulturze, przekazywana z pokolenia na pokolenie, angażując do udziału całe rodziny, co wpisało się na stałe w życie kulturalne regionu. Międzynarodowy zasięg konkursu podnosi jego rangę i pozwala rok rocznie zapraszać kolejnych instrumentalistów z różnych części Europy.

Strona Organizatora: https://www.muzeumrolnictwa.pl/
Strona Współorganizatora: https://nikidw.edu.pl/

Kategoria

Wiadomości

Adres

Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

Kontakt

tel. 86 277 13 28