Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =

Graffiti – sztuka miasta 3

 

Łódzki Dom Kultury od kwietnia do lipca tego roku przeprowadzi na terenie województwa łódzkiego cykl warsztatów street artu wzbogacony elementami warsztatowymi z beatboxu. Projekt „Graffiti sztuka miasta” już po raz trzeci zdobył uznanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzięki jego dotacji młodzież z Łęczycy, Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza oraz Łodzi będzie mogła wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
 

 

Łódzki Dom Kultury od kwietnia do lipca tego roku przeprowadzi na terenie województwa łódzkiego cykl warsztatów street artu wzbogacony elementami warsztatowymi z beatboxu. Projekt „Graffiti sztuka miasta” już po raz trzeci zdobył uznanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzięki jego dotacji młodzież z Łęczycy, Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza oraz Łodzi będzie mogła wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

 

W polskich miastach, na każdym kroku, można znaleźć wiele przykładów nielegalnego graffiti, które niszczy i szpeci mury. Prowadzi to do wniosku, że niezmiernie ważne jest edukowanie młodzieży z zakresu estetyki oraz wychowywanie w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Dlatego też, warsztaty w każdym z miast objętych projektem „Graffiti – sztuka miasta 3” rozpoczynają się od teoretycznego przygotowania uczestników przez wykładowców łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz – Jacka Czekańskiego i Tomasza Musiała. Warsztaty dotyczyć będą nie tylko projektowania plastycznego, m.in. posługiwania się rysunkiem i kolorem, ale także poruszać będą problemy szacunku dla zastanej architektury oraz poszanowania własności publicznej i prywatnej.

 

Kolejnym elementem projektu będą zajęcia praktyczne poprowadzone przez profesjonalnych twórców street artu, a także warsztaty wokalno-muzyczne z udziałem artystów hip-hopu i beatboxu. Interaktywne warsztaty edukacyjne będą miały na celu wyłonienie uzdolnionej młodzieży, która wspólnie z artystami wykona wielkopowierzchniowy mural o tematyce zaproponowanej przez miejscową społeczność. W wielkim finale akcji uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności nabyte w trakcie zajęć, wspólnie z prowadzącymi warsztaty hip-hopu i beatboxu.

 

Na projekt złożą się również zajęcia dla kadr kultury. W trakcie warsztatów wprowadzających, grupy nauczycieli, pedagogów i animatorów kultury ze wszystkich uczestniczących w projekcie miast, zostaną przeszkolone w celu dalszego przekazywania młodzieży wiedzy o szeroko rozumianej sztuce street artu.

 

Wszystkie etapy projektu „Graffiti – sztuka miasta 3” wzbogacać będą imprezy o charakterze rodzinnego festynu z happeningami, zabawami artystycznymi i konkursami oraz spotkaniami z twórcami street artu, hip-hopu i beatboxu.

 

Warsztaty wprowadzające:

Sieradz – 28 kwietnia

Piotrków Trybunalski – 18 maja

Łęczyca – 19 maja

 

Malowanie graffiti wielkopowierzchniowego:

Sieradz – 26 maja

Łęczyca – 31 maja

Piotrków Trybunalski – 27 czerwca

 

Wielki finał –  Łódź 14 lipca

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Łódzki Dom Kultury przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Na Co Dzień i Od Święta” z udziałem Domu Dziecka nr 1 w Łodzi, Domu Kultury w Łęczycy, Ośrodka Działań Artystycznych
w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzkiego Centrum Kultury oraz Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kontakt:

 

Katarzyna Tośta

Zespół ds. Promocji i Fundraisingu

Łódzkiego Domu Kultury

ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź  

tel. / fax: +48 42 633 99 02, +48 609 796 549

e-mail: k.tosta@ldk.lodz.pl

 

www.graffiti-sztukamiasta.pl, www.ldk.lodz.pl, www.regionkultury.pl