Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

„Gwiazdo Łowicko”

Sztuka ludowa jako jeden z elementów kultury stanowi wartość szczególną. Należą do niej nie tylko stroje, rzemiosło, potrawy, ale też pieśni ludowe i taniec. Chcąc ocalić tę sztukę od zapomnienia, podkreślić jej niezwykle ważną rolę w zachowaniu tożsamości regionalnej, została ustanowiona, przez Radę Gminy w Łowiczu, doroczna nagroda pn. „Gwiazdo Łowicko”.

Jest to pamiątkowa tablica z łowicką wycinanką, wykonana ze szkła hartowanego, wmurowywana na Starym Rynku w Łowiczu.Powyższa nagroda przyznawana jest (po jednej) w dwóch kategoriach: twórczości ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej.
 
„Gwiazdę Łowicko” może otrzymać osoba fizyczna lub osoba prawna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej np. rzeźby, rzeźby w glinie, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, kowalstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej (malowanie jaj i artystycznych elementów drewnianych, wykonywanie kwiatów z bibuły), plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, snycerstwa, ludwisarstwa itp. Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe, organy jednostek samorządu terytorialnego, lokalne media, instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.


Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz w terminie do 31 maja 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Pytania w sprawie nagród „Gwiozda Łowicko” można kierować do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki tel. 046 830 91 49 lub 830 91 68, e-mail promocja@um.lowicz.pl.

Wzór wniosku oraz regulamin konkursu przyjęty Uchwałą Nr LXI/481/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia i przyznania dorocznej nagrody pn. „Gwiazda Łowicko” można pobrać ze strony internetowej www.lowicz.eu
w zakładce kultura.


Autor artykułu: Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki