Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

Konkursy w Wojewódzkiej Bibliotece im. J. Piłsudskiego

W roku 2023 przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego najdłuższego i najbardziej krwawego zrywu narodowowyzwoleńczego narodu polskiego przeciwko imperialnej Rosji carskiej. Aby nadać obchodom tego, tak ważnego w dziejach Polski wydarzenia właściwą rangę, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło program dotacyjny „Powstanie Styczniowe” w ramach wieloletniego programu Niepodległa.
Do programu zgłoszono wiele interesujących projektów, z których akceptację i dofinansowanie uzyskało 130 najwyżej ocenionych. Wśród nich znalazł się projekt obchodów Powstania 1863 zaproponowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Piłsudskiego w Łodzi.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi rozpoczęła nabór prac do konkursów, nawiązujących do dramatycznych wydarzeń lat 1863-1864:

„Został w lesie krzyż żelazny” – konkurs literacki

Zadaniem uczestnika jest napisanie opowiadania o tematyce związanej z przebiegiem Powstania Styczniowego w Łodzi lub w regionie łódzkim. Opowiadanie może dotyczyć dowolnego - wybranego przez uczestnika konkursu - aspektu działań zbrojnych w latach 1863-1864. Może to być opowieść o przebiegu bitwy, o działaniach konspiracyjnych, o relacjach międzyludzkich w obliczu krwawych walk, czy też stanowić impresję literacką dotyczącą pamięci o Powstaniu 1863.

„Nad Niemnem nie piórem pisane …” – konkurs literacko-plastyczny

Zadaniem uczestnika konkursu jest wybranie fragmentu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, który dotyczy powstańczej przeszłości rodów Korczyńskich lub Bohatyrowiczów lub cytatu mówiącego o znaczeniu nadniemeńskich mogił powstańców dla budowania patriotycznych postaw lokalnej społeczności. Wybrany fragment ma stanowić materiał, do którego wykonana zostanie ilustracja. W obrębie artystycznej impresji musi być przytoczony cytat, który został zilustrowany.

„Ojczyzna i historia Was nie zapomni” – konkurs plastyczny

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie prostego znaku graficznego, który symboliką nawiązywałby do Powstania Styczniowego i pełniłby rolę znacznika mogił powstańczych na cmentarzach oraz w innych miejscach upamiętniających walki lat 1863-1864.  Chodzi o stworzenie prostego symbolu mającego jednoznaczną siłę przekazu, jaką ma symbol Polski walczącej w odniesieniu do Powstania Warszawskiego.

Poniżej do pobrania formularze zgłoszeniowe oraz regulaminy konkursów.

Dodatkowych informacji na temat konkursów udziela Dział Informacji Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
tel. 42 6630333 lub 42 6630347, email: informacja@wbp.lodz.pl


Zachęcamy do udziału!