Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 66.edycja

Łódzki Dom Kultury wraz z Towarzystwem Kultury Teatralnej w Warszawie zaprasza młodzież i dorosłych do udziały w kolejnej edycji konkursu, który tradycyjnie odbędzie się w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, wywiedzione ze słowa, teatrów jednego aktora.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

Warunki udziału w Konkursie są następujące:
  • Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
  • Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika.
Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

Kartę zgłoszenia uczestnika należy złożyć organizatorowi najniższego w województwie stopnia Konkursu.

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji – środowiskowych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich.

Łódzki Dom Kultury jest organizatorem eliminacji miejskich i wojewódzkich.

Ubiegły rok był dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem, ale udało się spotkać w Łodzi na eliminacjach miejskich i wojewódzkich Konkursu. Organizatorzy eliminacji obawiają się, że tegoroczny OKR będzie jeszcze trudniejszy. Ciągle jednak tli się nadzieja na spotkanie z uczestnikami i z "żywym słowem". Dlatego  też, Łódzki Dom Kultury zdecydował, że 14 maja 2021 roku odbędą się eliminacje miejskie a w dniach 15 i 16 maja eliminacje wojewódzkie 66. OKR, jak co roku w siedzibie Łódzkiego Domu Kultury. Terminy i sposób przeprowadzenia eliminacji ze względu na sytuację epidemiczną może ulec zmianie.

Karty zgłoszenia i regulamin konkursu: LINK

Szczegóły dot. konkursu znajdują się na stronie Łódzkiego Domu Kultury w zakładce Projekty/Ogólnopolski Konkur Recytatroski/Edycja 2021