Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =

Ponad 31 mln zł na cyfrowy rozwój domów kultury

Doposażenie domów kultury w niezbędny sprzęt oraz rozbudowany pakiet szkoleń podnoszących kompetencji cyfrowe pracowników tych instytucji – to dwa główne założenia ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury projektu „Konwersji cyfrowej domów kultury”. Projekt kierowany jest do samorządowych instytucji kultury: domów, centrów i ośrodków kultury. 
Projekt jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.

„Konwersja cyfrowa domów kultury” to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z jednej strony jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, z drugiej doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Projekt będzie miał charakter konkursowy – wsparciem zostaną objęte te instytucje kultury, które przejdą procedurę grantową. 

Docelowo wsparcie otrzyma aż 200 samorządowych instytucji kultury:
  • Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
  • Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.
Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem szczegółów projektu. Narodowe Centrum Kultury planuje rozpoczęcie naboru w kwietniu br.

Szczegóły dostępne na stronie Narodowego Centrum Kultury w zakładce "Dotacje".

Kategoria

Wiadomości