Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Projekt „Komiksowe łódzkie” WBP w Łodzi

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi realizuje projekt „Komiksowe łódzkie”. Projekt skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych z Łodzi i województwa łódzkiego.
Udział w projekcie ma bibliotekarzom dać możliwość zwiększenia wiedzy z zakresu szeroko pojętej sztuki komiksowej i ułatwić pracę z komiksem w bibliotece. Zaproponowane warsztaty i możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy znajdą przełożenie na codzienną pracę bibliotekarzy. Dzięki udziałowi w warsztatach bibliotekarze będą mogli stworzyć nową ofertę biblioteczną dla środowiska, w którym pracują.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:
– przeprowadzenie przez bibliotekarzy w bibliotekach publicznych województwa łódzkiego akcji czytania komiksów, w nawiązaniu do Światowego Dnia Publicznego Czytania Komiksów,
– warsztaty dla bibliotekarzy z tworzenia komiksu, warsztaty przygotują bibliotekarzy do pracy z komiksem z użytkownikami bibliotek, głównie z dziećmi i młodzieżą,
– możliwość udziału dla uczestników projektu w 34 Międzynarodowym Festiwalu Gier i Komiksów organizowanym w Łodzi,
– organizacja konferencji „Komiksowe łódzkie – najnowsze trendy w sztuce komiksu”. Podczas konferencji będzie można usłyszeć o najważniejszych trendach komiksowych ostatnich lat.

Zaproponowane działania będą się skupiać wokół pasji komiksowej czytelników bibliotek i społeczności lokalnej. Działania bibliotekarzy mają być docelowo nastawione na pracę z dziećmi i młodzieżą.

Projekt „Komiksowe łódzkie” został przygotowany w nawiązaniu do kolekcji komiksów, która została wydzielona w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.

Przy realizacji planowanych wydarzeń wsparcie merytoryczne zapewni pracownik Działu Zbiorów Specjalnych odpowiedzialny za Kolekcję Komiksów WBP w Łodzi, który jest autorem pytań konkursowych przygotowywanych na kolejne edycje Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Projekt „Komiksowe łódzkie” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego” w ramach programu "Partnerstwo dla książki".


Projekt koordynuje: Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń.
Kontakt: dmas@wbp.lodz.pl, d.wach@wbp.lodz.pl, tel. 42 637 68 53.
Projekt logo "Komiksowe łódzkie ": Michał Guzek.
Patroni medialni: EBIB, Region Kultury, Radio Łódź.

Kategoria

Literatura

Adres

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź

Kontakt

http://www.wbp.lodz.pl/
tel.: 42 663-03-00
email: kontakt@wbp.lodz.pl