Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =

Rawskie Klimaty 2024: Konkurs fotograficzny

Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie Mazowieckiej zaprasza mieszkańców Rawy Mazowieckiej oraz powiatu rawskiego do udziału w konkursie fotograficznym "Rawskie klimaty 2024: Zimowy urok miasta".
ZADANIE konkursowe: Wykonaj zdjęcie, które odda temat główny konkursu. Powinno ono zostać wykonane na terenie miasta Rawa Mazowiecka w okresie zimy 2024 roku.

Użyj dowolnego urządzenia (aparat, telefon, dron, go pro itp.). Fotografię możesz poddać dowolnej obróbce. Gotowe zdjęcie prześlij na adres mailowy: mdkrawa@interia.pl.

W wiadomości koniecznie podaj: imię, nazwisko i datę urodzenia autora, miejscowość, dane kontaktowe (telefon/mail). W przypadku osób niepełnoletnich – także imię i nazwisko dorosłego opiekuna wraz z numerem kontaktowym.

Data urodzenia zadecyduje o przynależności do jednej z dwóch kategorii wiekowych:
I – do lat 15
II – od lat 15

Na Wasze zdjęcia Organizatorzy czekają do poniedziałku, 11 marca 2024 r. (do północy).

Fotografie oceni powołana komisja konkursowa. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Piotra Irlę, burmistrza Rawy Mazowieckiej, który objął konkurs honorowym patronatem. O terminie podsumowania foto zabawy Organizatorzy poinformują z wyprzedzeniem.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://mdkrawa.pl i w siedzibie MDK oraz do pobrania poniżej.

Do pobrania