Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =

Tradycje regionu opoczyńskiego

Łódzki Dom Kultury wspólnie z Agatą Muchą z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz przedstawicielami miasta i gminy Opoczno i Muzeum Regionalnego w Opocznie rozpoczyna działania, dzięki którym powstanie wniosek o wpisanie bogatych i wciąż żywych tradycji regionu opoczyńskiego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tworzoną na podstawie Konwencji UNESCO.
W ramach pierwszego spotkania 8 czerwca 2022 roku zespół odwiedził opoczyńskie muzeum oraz wieś Bielowice, w której mieszkają twórczynie ludowe: Zofia Pacan, Marianna Rzepka i Bożena Dulnikiewicz.

Poniżej fotorelacja z wizyty. 

Fot. Ewelina Kurkowska

Kategoria

Wiadomości